Fokus på avresa i Österrike när asylpolitiken läggs om

Österrike är nu nästa land att ta massinvandringen på allvar. Mycket hårdare tag från regeringen från första mars gör landet oattraktivt för asylturism.

Efter första mars i år kommer det inte längre finnas några asylmottagningar i Österrike. De som finns kommer att byta namn till avresecenter, detta meddelade landets inrikesminister Herbert Kickl under gårdagen.

Namnbytet signalerar att den österrikiska regeringen nu ställer om sin flykting- och invandringspolitik och att att fokus kommer läggas på ordning, reda och ett slut på missbruk av systemet.

Förutom att fokus kommer att ligga på att se till så att alla utan giltiga skäl ska lämna landet kommer kontrollerna av asylsökande att bli ytterst grundliga.

Det är inte så att landet upphäver asylrätten. Snarare tar de den på allvar. En asylsökande kommer att få sin sak prövad snabbt och grundligt. Om inte skäl föreligger så kommer personen i fråga att få omgående hjälp att resa ut.

Man kommer kontrollera de asylsökandes identiteter mycket noga och deras resvägar till landet gås igenom. Prioriteringen för regeringen är att hot snabbt upptäcks.

Regeringen förväntar sig också att asylsökare ingår ett frivilligt avtal som stipulerar att personen i fråga har utegångsförbud från avresecentret mellan tio på kvällen till sex på morgonen. Den som inte vill skriva under avtalet kommer att flyttas till ett center där det finns “få orsaker att driva omkring”, som inrikesministern uttryckte det under presskonferensen.

Sist men inte minst får polisen också befogenhet att låsa in misstänkta personer utan föregående domstolsförhandling. Förhandlingen sker i efterhand och då kan omhändertagandet hävas. Detta görs för att inte de rättsvårdande myndigheterna ska vara bakbundna om ett akut hot tros föreligga.

Dessa åtgärder från den österrikiska regeringen gör att landet positionerar sig ännu tydligare mot den slapphänthet som bland annat råder i Frankrike, Tyskland och Sverige. I Ungern och Polen vet de flesta sedan tidigare vad som gäller och både Italien och Danmark har dragit åt tumskruvarna under senare tid. Österrike gör nu sitt.

Dessa åtgärder är i grunden bra, men bara ett steg på vägen. Man får helt enkelt inte nöja sig utan nästa steg måste vara att anstränga sig för att få igång återvandringen. Tyvärr är den demografiska situationen i Europa så allvarlig att inte ens hermetiskt tillslutna gränser räcker för att vända den.

Hör mer om detta i vår podcast

Österrikes nya och hårdare tag resonerar Magnus Söderman och Daniel Frändlöv kring vid 53.46 in i programmet.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!