Reflexänglar blev för mycket för skolan i Tingsryd

– "Kristen propaganda" får inte förekomma

När prästen skickade med barnen små gåvor som räddar liv – reflexer – så blev det för mycket för skolan. De var nämligen formade som änglar. Skolan skickade helt sonika tillbaka dem till kyrkan.

SEKULÄRT? Efter att ett luciatåg genomförts i en kyrka i Tingsryd skickade prästen med reflexänglar till barnen. Dessa kom dock snart i retur eftersom skolan inte kunde acceptera att “kristen propaganda” delades ut.

– Det var inte alls tänkt som någon propaganda utan snarare omtanke om barnen som går hem i mörkret, säger Richard Grügiel, kyrkoherde i Tingsryds pastorat, till P4 Blekinge.

Bildningschefen i Tingsryd tror å sin sida att det hela handlar om en kommunikationsmiss.

En fråga som uppkommer är varför luciafirandet var i kyrkan, om nu reflexänglar är “kristen propaganda”. Det kan inte gärna ha varit en “kommunikationsmiss” att kyrkorummet användes. Varför skickas då reflexerna tillbaka? Något ärligt svar på frågan lär vi aldrig få. Alltså återstår det att spekulera.

Var skolan orolig för att någon eller några skulle beklaga sig och ropa diskriminering? Var det någon eller några som gjorde det, varpå man ansåg det vara enklare att skicka tillbaka “änglarna”? Det är inte omöjligt. Att det inte var den lokala hedningen skolan i sådant fall oroar sig för kan vi nog ta för givet.

Ett annat alternativ är att den nämnda skolan har en riktigt lydig rektor som gett sig tusan på att följa regeringens direktiv. Det lär väl i sådant fall slå igenom på annat också vad det lider.

Det mest troliga är väl kanske att det hela är ett utslag för den ängslighet som råder i Sverige i dag: på arbetsplatser, i skolan och i det offentliga rummet trippas det runt på tå för att inte kränka, såra eller diskriminera någon – vilket alltid betyder att någon blir kränkt, sårad och diskriminerad på kuppen. Svenska kyrkan i allmänhet och den fallna kristenheten i synnerhet är det däremot tryggt att ge sig på. De vänder antagligen andra kinden till, utan att begripa att i samma ögonblick som de gör det bryter de också mot den verkliga innebörden av uppmaningen från Kristus.

Förhoppningsvis såg skolan till att ersätta de reflexer de undanhöll för barnen med politiskt korrekta dito. Det är mörkt ute och reflexer räddar liv.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}