Sjukhuspersonal utbildas i säkerhet

Sverige förändras och med det måste olika yrken få ny kompetens för att kunna verka. Till exempel måste vårdpersonal utbildas i hur man hanterar hotfulla och våldsamma situationer.

NYA TIDER. En gång i tiden kunde sjukhuspersonal fokusera på att hjälpa sjuka och ta hand om oroliga anhöriga. Nu ska de också kunna hantera hotfulla situationer. Kanske har det alltid varit så i Sverige, men ingen har tänkt på det förrän nu? Tro det den som vill.

Stockholms läns landsting avsätter nu fem miljoner kronor för att medarbetarna ska få en grundläggande säkerhetsutbildning. 2017 svarade nämligen 11 procent av personalen på länets sjukhus att de upplevt hot eller våld. Nu agerar politikerna. Finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) säger till SVT:

– En del av utbildningen borde handla om hur människor som arbetar i vården ska tänka gällande hur man kan förebygga hotfulla situationer och hur man agerar om man upplever ett upptrappat verbalt hot till exempel. Hur man kan få människor att lugna ner sig eller hur man ska undvika eller komma ur dessa svåra situationer.

Någon utredning som går till botten med varför det är som det är verkar man inte genomfört.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!