EU vill stänga gränserna – Sverige kämpar emot

Det råder stor enighet bland EUs migrationsministrar: Stäng gränserna! Det finns dock en minister, och ett land, som står utanför.

STÄNGT. Ytterligare ett EU-toppmöte pågår just nu, denna gång är det unionens migrationsministrar som har samlats för att diskutera EUs yttre gränser och migrationsfrågan i stort. Det har rått stora meningsskiljaktigheter kring hur strömmen av invandrare, främst från Afrika, ska hanteras.

Europeiska Unionen har, likt Europa i stort, svängt kraftigt i sin migrationspolitik. Från att ha hotat med att straffa länder som vägrat ta emot migranter, har nu medlemsländerna blivit allt mer enade om att gränserna måste stärkas och att migrantläger utanför EUs gränser ska användas för att skilja ut lycksökare från faktiska flyktingar.

— Det man nu sitter och diskuterar är bland annat att de migranter som räddas i Medelhavet ska föras till mottagningscenter i Nordafrika. Man söker alltså externt samarbete med länder utanför EU, rapporterar SRs reporter.

Enigheten bland ministrarna är stort, och budskapet är unisont. Stäng gränserna. Skicka afrikanerna utanför EUs gränser.

Heléne Fritzon tror inte att det går att stänga gränser.

— När ministrarna kom hit i morse så var budskapet unisont att EU måste stänga sina gränser. Vi hörde Italiens inrikesministerier som upprepade att Italien kommer att stänga italienska hamnar för europeiska räddningsfartyg om inte EU agerar.

Enigheten är dock inte total. Ett land står utanför och jag tror ni kan gissa vilket.

Vår alldeles egen migrationsminister, Heléne Fritzon, är enligt Sverige Radio “oroad” över kravet på stängda gränser.

– Hon säger att man inte kan stänga gränserna för asylsökande.

Man kan tycka att en migrationsminister om någon borde veta att det går alldeles utmärkt att stänga gränserna. Det är därför de finns. Att ha öppna gränser är ett onormalt tillstånd och förhoppningsvis jobbar EU fort och effektivt på att återställa saker till det normala.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}