En röst på det du tror på är aldrig bortkastad

Är en röst på ett parti utanför riksdagen bortkastad? Inför riksdagsvalet ställer sig många just den frågan och för den genomsnittlige väljaren är det säkerligen inte en helt enkel fråga att svara på. Det finns alltså god anledning att försöka reda ut begreppen, skriver Andreas Feymark, Alternativ för Sverige.

DEBATT. Låt oss börja med regelverket. För mindre partier finns det tre mycket viktiga procenttrösklar som starkt påverkar partiets framtida möjligheter till utveckling. I faktiska siffror rör det sig om 1, 2,5 och 4 procent av rösterna.

Vad innebär då detta i faktiskt antal röster? Låt oss göra en uppskattning.

Enligt Statistiska centralbyrån kommer preliminärt cirka 7 268 000 svenska medborgare folkbokförda i Sverige få rösta i valet till riksdagen 2018. Vidare har valdeltagandet de två senaste valen legat på runt 85 procent. Baserat på dessa siffror blir procenttrösklarna omvandlat till rösttrösklar följande: 62 000, 154 000 och 247 000 röster.

Några tusen röster åt det ena eller andra hållet kan med andra ord vara avgörande. Men vad står de olika trösklarna egentligen för?

En procent ger valsedlar i vallokalerna

Får ett parti över 1 procent av rösterna så medför det att partiet enligt nuvarande regler får sina valsedlar utlagda vid de två nästkommande valen till riksdagen. Det innebär att röstmottagarna själva lägger ut partivalsedlar – valsedlar med endast partiets namn – på alla ställen där väljarna kan rösta. Detta är givetvis en konkurrensfördel för redan etablerade partier och en viktig milstolpe för mindre partier.

Partier som kommit in i riksdagen får förutom utlagda valsedlar även partistöd. Ett bidrag vars storlek är beroende av antalet riksdagsplatser de två senaste valen. Till partier utanför riksdagen utgår partistöd endast om partiet fått minst 2,5 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen. Alla förstår nog att det inte är lätt att bedriva en politisk verksamhet helt ideellt och att garanterat statligt bidrag under flera år medför en stor trygghet och möjlighet att växa.

Värdefulla röster

Ska ett parti ta mandat i riksdagen krävs minst 4 procent av rösterna. För att täcka in alla möjliga scenarion bör även nämnas att ett parti som får minst 12 procent av rösterna i en valkrets får vara med och dela på mandaten i just den valkretsen. Utan tvekan är detta den viktigaste procenttröskeln, målet för alla partier som ställer upp i riksdagsvalet är självklart att ta sig in i riksdagen.

Det borde vid det här laget vara uppenbart för alla att en röst på ett parti utanför riksdagen är oerhört värdefull och kan vara direkt avgörande för partiets framtid.

I sammanhanget är det värt att även beröra begreppet taktikröstning – det vill säga att väljaren lägger sin röst på ett annat parti än det väljaren tycker har bäst politik, vanligtvis i syfta att undvika att ett parti åker ur riksdagen. Taktikröstning leder dock inte till någon större förändring i samhället. Det resulterar bara i att redan etablerade partier – med låg energi – får ett större stöd än de gjort sig förtjänta av.

Inga röster är bortkastade

Att förorda taktikröstning och att kalla röster för bortkastade är ur en demokratisk synpunkt med andra ord förkastligt. Särskilt när det konstaterats att så lite som en procent av rösterna faktiskt gör skillnad. En röst på den politik som du tror är bäst för den framtida utvecklingen i Sverige är aldrig fel. Det visar vad du verkligen tycker och det är grunden i en välfungerande demokrati.

Så låt för allt i världen ingen förminska din möjlighet att påverka. Det är din röst och ditt val!

Andreas Feymark

Alternativ för Sverige

Källor:
https://www.val.se/for-partier/infor-valet-2018/valsedlar/utlaggning-av-valsedlar.html
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-partierna/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/val-till-riksdagen/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valresultat/pong/statistiknyhet/preliminart-rostberattigade-i-2018-ars-val-/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/
Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}