Etikett

Andreas Feymark

En röst på det du tror på är aldrig bortkastad

Är en röst på ett parti utanför riksdagen bortkastad? Inför riksdagsvalet ställer sig många just den frågan och för den genomsnittlige väljaren är det säkerligen inte en helt enkel fråga att svara på. Det finns alltså god anledning att…