Sveriges unga muslimer borde aldrig ha fått några bidrag

"Demokrati är i strid med islam, eftersom styret tillhör Allah"

Det är förstås bra att MUCF nu sätter ner foten och vägrar dela ut fler miljoner till Sveriges unga muslimer, SUM, men trots att de aldrig borde ha fått några bidrag har svindleriet med svenska skattemedel pågått i decennier.

Det kan inte ha varit någon hemlighet för varken MUCF eller Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, att demokrati är oförenligt med islam. Trots detta så har myndigheterna år efter år betalat ut miljontals kronor till muslimska föreningar. Även Allmänna arvsfonden öser miljoner kronor över dem.

Jag har själv upprepade gånger ringt och frågat SST varför de beviljar miljonstöd till muslimska församlingar, och försökt förklara att demokrati enligt de högst uppsatta islamiska ideologerna är förbjudet. Svaret har då varit att föreningarna ”har stadgar och håller årsmöten”! Alltså är det ett fall framåt att MUCF begriper att sådana trivialiteter inte räcker, utan att föreningarna och församlingarna i ord och handling faktiskt måste respektera demokratins idéer.

För två år sedan skrev jag ett flertal artiklar om islam och demokrati, som kan läsas här, här, här och här. När man läst dem kan det inte längre råda någon tvekan om att islam och demokrati är oförenliga ting.

”Detta är i strid med islam, eftersom styret tillhör Allah”

Jag citerade till exempel flera av de fatwor som utfärdats gällande islam och demokrati.

På sajten Islam Question and answer skriver shejk Muhammad Saalih al-Munajjid, en av sunniislams mest respekterade islamlärda i fatwa nummer 07166 ”Ruling on democracy and elections and participating in that system [Uttalande om demokrati och val och deltagande i detta system]:

”Prisad vare Allah. För det första: Demokrati är ett människoskapat system som betyder styre av folket för folket. Detta är i strid med islam, eftersom styret tillhör Allah, den högste och allsmäktige, och det är inte tillåtet att ge lagstiftande rättigheter åt någon människa, oavsett vem denna är.”

Men som vanligt har muslimer rätt att uppträda bedrägligt så länge det gynnar dem själva och islam.

”Delta i val om det tjänar muslimernas intressen”

fatwa nummer 111898 får shejken frågan om huruvida muslimer får delta i icke-muslimers demokratiska val. Han svarar att det beror på för- och nackdelarna:

”De muslimska deltagarna [i demokratiska val] ska ha för avsikt att tjäna muslimernas intressen och avvärja det onda och skadliga från dem. De muslimska deltagarna ska mena att det är troligast att deras deltagande kommer att få positiva effekter som tjänar muslimerna i det landet, såsom att stödja deras position, förmedla deras önskemål till beslutsfattarna och beskydda deras religiösa och värdsliga intressen. Muslimens deltagande i dessa val ska inte leda till att han negligerar sina religiösa plikter.”

fatwa nummer 178354 tillfrågas shejken om vad som händer den muslim som smädar muslimer och berömmer kuffarerna [de vantrogna]. Han svarar:

”Allah, må han vara upphöjd, har instruerat sina troende slavar att älska varandra och inte ta några andra som vänner, och Han har instruerat dem att hata Hans fiender och betrakta dem med fiendskap för Allahs skull. Han har slagit fast att vänskap bara kan existera mellan troende och att fiendskap ska råda mellan dem och kuffarerna; att hålla sig borta från dem är en av de grundläggande principerna i deras tro och är till för att finslipa deras religiösa engagemang. Det finns många verser, hadither och kommentarer från de tidiga generationerna om detta.”

De har byggt in vår egen undergång

Men om detta vet svenska politiker och tjänstemän ingenting. De vill inte veta, för då rasar ju hela deras charad om att de älskar demokratin och till varje pris vill värna den från ”antidemokrater” som Sverigedemokraterna. Den dagen politikerna inser att demokrati är förbjudet inom islam, kommer det redan att vara för sent. Genom att importera uppskattningsvis en miljon muslimer till Sverige har de byggt in vår egen undergång – om vi inte skyndsamt ser till att förbjuda islam i vårt land.

Vilket inte lär hända så länge politiker som Beatrice Ask och Paula Bieler har något att säga till om. Så här svarade de när jag ringde dem 2016:

Beatrice Ask, Moderaterna, före detta justitieminister:

– Ja, islam är absolut förenligt med demokrati. Någon annan tolkning har i alla fall inte jag gjort.”

Paula Bieler, Sverigedemokraterna:

– Det är klart att om man läser orden som står i Koranen och de strömningar och skolor som är ledande runt om i världen, så är islam svårt att förena med den svenska versionen av demokrati. Men jag försöker undvika att uttala mig kategoriskt om islam som helhet. Det finns ju många som har islam som sin personliga tro.”

Redan 1985 varnade Statens historiska museum för islam

Ändå har varningarna funnits länge. Redan 1985 gav Statens historiska museum ut antologin ”Islam: religion, kultur, samhälle”, där diplomaten Dag Sebastian Ahlander varnade för vad den ökade muslimska invandringen kunde leda till:

”Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserade på islam; samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag – är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället, och som ytterst är religiöst grundade.”

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!