Önskar man döden åt de gamble svenske!

Bedrivs klappjakt på våra äldre svenskar? Är det medvetet? Vill staten att de snarast ska hamna i graven? Frågorna måste ställas när man nästan dagligen läser om hur äldre svenskar på allsköns sätt skuffas åt sidan.