Vaccinationstvång på gång i Tyskland

Kristedemokraterna i Tyskland har presenterat ett nytt lagförslag som gör vaccinering mot mässlingen obligatorisk. Föräldrar som inte låter vaccinera sina barn kommer i så fall riskera dryga böter och barnen inte få gå i skola eller förskola.

Om den föreslagna lagen röstas igenom så kommer vaccinering mot mässlingen vara tvingande i Tyskland. Skol- och förskolebarn samt lärare och personal på sjukhus ska alla tvingas vaccinera sig. Undantag kommer bara gälla om man kan visa upp intyg på att man lider av ett medicinskt tillstånd som omöjliggör vaccination.

Det är kristdemokraten och Tysklands hälsominister, Jens Spahn, som lagt förslaget och menar att alla föräldrar måste kunna känna sig trygga i att deras barn inte kommer att smittas av mässlingen. Den som inte godkänner vaccineringen ska kunna bötfällas med upp till 2 500 EUR.

Fler olika sjukdomar som i princip varit utrotade i Europa är påväg tillbaka. Det finns flera orsaker till detta, men två huvudsakliga är massinvandringen som skett under de senaste årtiondena samt att misstänksamheten mot vaccin ökar. I takt med att sjukdomarna trängdes tillbaka ansåg många att deras barn därför inte behövde vaccineras (samt på grund av en växande rörelse som propagerar mot vaccin). I och med massinvandringen har sedan många kommit till Europa och då tagit med sig sjukdomarna, eftersom allmän vaccinering inte varit självklar i deras ursprungsländer.

Flera länder diskuterar nu vaccinationstvång för de vanligaste (och farligaste) barnsjukdomarna, men frågan är känslig. I Tyskland menar de Gröna att det vore bättre om myndigheterna fokuserade på att övertyga föräldrar om nyttan med vaccination, inte att tvinga genom lagstiftning.

Innan årskiftet ska en omröstning hållas och då avgöra hur Tyskland går vidare. Många andra lände, såväl som den Europeiska Unionen, lär följa utvecklingen noggrant.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}