Inger Støjberg: “Lär dig danska eller betala din tolk själv!”

Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg har ilsknat till på en somalisk kvinna som inte kunde genomföra en intervju på danska efter 19 år i landet. Regeringen ska nu införa ett stopp för gratis tolkhjälp efter tre år i landet.

DANMARK. Inger Støjbergs budskap är tydligt: Lär dig danska eller betala själv för din tolk! Ministern menar att lathet och direkt ovilja mot det danska samhället i kombination med Danmarks bristande förmåga och vilja att ställa krav på utlänningarna, har skapat de parallellsamhällen som landet i dag ser.

Ett av de områden där den felslagna integrationspolitiken visar sig som tydligast är hur man erbjuder tolkhjälp till utlänningar som bott i Danmark i många år. Støjberg reagerade på en intervju i TV2 Nyhederne där en somalisk kvinna i gettot Vollsmose i Odense, inte kunde göra sig förstådd på danska – efter 19 år i landet.

“Vi har inte ställt några krav”

I en debattartikel i tidningen B.T. skriver ministern nu:

“Kvinnan har haft alla möjligheter att lära sig danska till och med (med stor sannolikhet) helt gratis, men hon har inte gjort det. Varför inte? Förmodligen för att vi inte har ställt några krav, utan i stället skickat en offentligt avlönad tolk när vi förstod att hon inte bemästrade språket. I mitt huvud är det ganska logiskt att det går snett, när vi närmast belönar lättja med gratis tolkning för tusentals kronor så snart en utlänning inte kan genomföra en kontakt med det offentliga.

Därför ändrar regeringen nu reglerna så att man efter tre år i Danmark själv ska betala sin tolk vid läkarbesök. Jag hoppas vi kan införa samma princip på alla ställen där det är relevant. Men nu kommer klagokören att börja låta: ‘Nu blir utlänningarna felbehandlade, nu ska den 10-årige pojken behöva agera tolk åt sin mor när hon ska få sin cancerdiagnos och nu undviker utlänningarna att uppsöka läkare med alla konsekvenser det kan få.’

Vi känner igen debatten, men ärligt talat: Om vi nu slarvar med detta, inte vågar ställa krav och skadas av utlänningarna i Danmark så kan vi inte rätta till de allvarliga problem som parallellsamhällena ställer till. Där man varken arbetar, talar språket eller delar danska värderingar. Ett bra ställe att börja är att ge tillbaka ansvaret till utlänningarna som kommit hit: Lär dig språket eller betala din tolk själv.”

Svindlande tolkkostnader i Sverige

I Sverige är tolkkostnaderna svindlande höga. 2016 motionerade den moderate riksdagsledamoten Anders Hansson om att utlänningarna åtminstone ska hjälpa till att betala för sina tolkar. I sin motion skrev han att Migrationsverket under 2014 betalade ut 120 miljoner kronor för tolkkostnader, Arbetsförmedlingen cirka 174 miljoner kronor. Ovanpå det kommer andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, Polisen, Tullverket som alla tvingas anlita tolkar i sin verksamhet.

Hansson skrev:

“Få kan argumentera mot att en nyanländ flykting är i stort behov av tolk och att det allmänna bör ta kostnaden. Men hur är det med en person som varit i Sverige i kanske tre, tio eller flera år? Är det då fortfarande rimligt att skattemedel bekostar hela kostnaden för tolk?

Kostnaden för anlitande av tolk ska i större utsträckning åläggas den enskilde om denne haft möjlighet och skälig tid på sig att lära sig svenska språket. Detta medför såväl ett större incitament för personen att skyndsamt lära sig svenska språket som att statens ökande tolkkostnader kan begränsas.

Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller som inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället.”

Fler “Jättebrottar-Lena” att vänta

Av detta blev intet. I stället beslutade riksdagen om en ny förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018, vars syfte är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna. Rätten till tolkning och översättning slås här fast.

Så vi kommer nog även framöver att få se personer som “Jättebrottar-Lena”, här tolkad av Motgiftredaktionen:

Källa B.T. Riksdagen Riksdagen
Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}