Kategori

Kultur

Tempelskändare nu och då

I dag återfinns traditionens spillror – trots allt en stark glöd – hos folket självt ... Det känner vår tids tempelskändare av, och därför angriper de svenskens själ och hjärta å det grövsta. Fast till skillnad från sina föregångare vill de…

Könsbytarpropaganda i Sveriges Television

Sveriges Television gör ohöljd propaganda för könsbyten i programmet "I dag om ett år" som kan ses på SVT Play. Inte en enda kritisk fråga ställs, ingen talar om riskerna när unga människor tar det andra könets könshormoner, ingen talar om…

Boernas sak är vår!

Boerna är ett stolt folk, ett självständigt folk, varför man som svensk känner sig besläktad med dem, med deras fria själ och beredvillighet att utstå vedermödor. Tidningen Svegots Magnus Söderman förklarar varför boernas sak är vår och…

Fiasko för påkostat BBC-drama om Troja

De senaste åren har det blivit en trend - historiska vita personer gestaltas av svarta skådespelare. Filmbolagen säger att de vill vara färgblinda, men allt fler anar att det handlar om att ta historien ifrån vita människor.

Med 100 år av svensk opposition i ryggsäcken

I dessa tider när den i decennier förda politiken visar sig ha fått Sverige att spåra ur helt och hållet är det många som yrvaket ser sig om efter alternativ. Då kan det vara på sin plats med en tillbakablick på den svenska oppositionen som…