Kategori

Kultur

Känsla, förnuft och frihet

Den nationella oppositionen har på senare tid på allvar börjat diskutera frågan om individens frihet kontra samhällets behov och statens makt. Här ger Felix sin syn på saken.

Inför nationell demokrati

Om dagens liberala demokrati inte håller måttet, är svaret per automatik ett förkastande av demokratin som sådan? Så är inte fallet, menar Felix i denna debattartikel.