Kategori

Inrikes

Drogad i statens namn

Om Socialstyrelsen skulle komma med siffror vilka visar att antalet barn i Sverige som får antidepressiva läkemedel utskrivna stadigt ökar. Hur borde "vi" reagera då?