Kategori

Inrikes

SVTs ”islamistrap” borttagen från Instagram

Islam är inget man ska skoja om. Det har SVT lärt sig nu. Att vara Sveriges public srvice-företag hjälper inte heller när allsmäktige Facebook slår till. Gör man muslimerna och deras vänsterliberala apologeter arga så blir det knas.

M och KD visar sina rätta ansikten

Vare sig M eller KD är konservativa och inte heller har de Sverige eller svenskarnas intressen för ögonen. Det är vad partierna gör, som är viktigt, inte vad de säger. Att M och KD är samma gamla vanliga står helt klart.

Regeringen föreslår ny terrorlag

Igår presenterade regeringen sitt förslag på en ny terrorlagstiftning. Allt samröre med terrororganisationer blir olagligt enligt förslaget. Regeringen vill dock inte definiera vad som ska räknas som en terrororganisation. Det ansvaret…