Etikett

Lund

Politiskt våld är en realitet

De allra flesta säger spontant att de är motståndare till politiskt våld, trots att de ger legitimitet åt den största utövaren av politiskt våld varje dag. Men hur bör vi egentligen se på våldet och de attacker som vi sett mot nationellt…