Stockholm en allt sämre stad att bo i

Konsultföretaget Mercer rankar varje år städerna med högst livskvalitet för utlandsstationerad arbetskraft. I år faller Stockholm från plats 20 till 23. Terrordådet 7 april 2017 uppges vara främsta orsaken.

Födelsemärke avslöjade dick-pic-skickare

En 18-åring som skickade så kallade "dick-pics" till en kvinnlig skolkamrat tänkte inte på att han har ett avslöjande födelsemärke på ett finger. Hovrätten konstaterar nu att bevisningen räcker och dömer honom till 20 timmars ungdomstjänst.