Daniels timme #47 – Rasistiska föräldrar

Mattias Karlsson (nej inte den Mattias) skriver att föräldrars oro för att deras barn blir misshandlade i skolan är "ren och skär rasism", eftersom den aktuella skolan har lägre andel utlänningar än kommunen i snitt. Det kräver att…

Lågt förtroende för statens pensionslöften

Det är inte många som tror att staten kommer hålla sitt pensionslöfte. En undersökning visar att bara 28 procent av de över 55 år tror att de kommer få den pension de blivit lovade. Lägst förtroende har kvinnor som har låg inkomst.