KMS#54: Så gör du för att inte bli ett offer

Sex personer skjuts ned på öppen gata i Malmö, tre dör. Ändå blir det inte så mycket uppståndelse som man kanske trodde. Vänstermyten om tabula rasa är åter igen bevisad fel då det visar sig att inga insatser mot brott verkar hjälpa vissa.…

Nyfiken på #26 – Absurdistan

Maria Celander intervjuar kollegan Ingrid Carlqvist om hennes nya bok ”Från Sverige till Absurdistan”. Varför skrev hon boken, varför är den viktig och finns det något hopp om att Absurdistan kan förvandlas tillbaka till Sverige? Marias…

KMS#52: Skräckväldet är över

I dag är det dags för en ny kombination som förgyller etern då Magnus Söderman och Ingrid Carlqvist sänder tillsammans och i samråd. Det blir "vitpiller" och ett konstaterande att egohumanisternas skräckvälde faktiskt är över, även om det…