Vår tids politiker – en skam för mänskligheten

Jalle Horn skräder inte orden när han tar itu med världsledarna och deras förehavanden. Om inte tidigare så har pandemin visat tydligt att de är en skam för mänskligheten.