Nytt förslag om att göra terrorresor olagliga

Det är fortfarande tillåtet att packa sin väska och resa för att delta i terrororganisationers blodiga hantverk utomlands. Brott som begås i samband med terrorresan är olagliga, om de kan bevisas. Det vill regeringen ändra på och lämnar åter igen in ett förslag om att aktivt samröre med en terrororganisation ska bli straffbart.

IS har hunnit bildas, erövra ett kalifat och i princip besegrats utan att någon lag mot att hjälpa dem på traven har kommit i Sverige. Lagstiftarnas kvarnar maler långsamt. Nu har regeringen däremot fått iväg ett nytt lagförslag på remiss, sedan det tidigare sågades av Lagrådet.

Morgan Johansson (S) berättar för Ekot om det nya förslaget och vad det omfattar:

– Till exempel att ta befattning med vapen, att upplåta lokaler eller mark för en terroristorganisation, att ordna möten, att försöka rekrytera till en terroristorganisation, att resa utomlands för att ha samröre med en sådan organisation. Det är olika handlingar där man helt enkelt försöker understödja och främja en terroristorganisations verksamhet.

Dock har man strukit deltagande som brottsgrund. Det strider mot föreningsfriheten, vilket är en grundlagsskyddad frihet i Sverige.

Enligt förslaget är det svenska domstolar som ska avgöra vad som ska anses som en terrororganisation och man ska som grund ha sanktionslistor från bland andra FN och EU. Om lagen går igenom framöver så ska det nya samröresbrottet kunna ge upp till sex års fängelse.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}