Låt oss stoppa utrensningarna medan tid är

Väggmålningar har tagits bort från en skola i Chicago. Sagor har rensats ut från skolbibliotek i Barcelona. Orsaken anges vara diskriminering. Hur långt kan detta fortsätta?

I Sverige har bland annat Samnytt och SvD den senaste veckan rapporterat hur konst har avlägsnats för att den inte lever upp till politiskt korrekta krav. Även PK-media (SvD) väljer alltså att rapportera om saken, även om de inte vinklar det som en negativ insats utan helt neutralt och kortfattat.

I skolan i Chicago rör det sig om en historisk väggmålning, nära hundra år gammal, med ett vinterlandskap där barn åker skridsko, kastar snöboll och åker släde i en park. Uppsluppen lek alltså! Målningen visar föredömligt på motion och lek utomhus istället för dataspel och annan stillasittande verksamhet.

Problemet är bara att barnen är vita. Personer som uppenbarligen inte vill vet av en sådan värld har klagat på att målningen kan göra dagens elever med annan hudfärg upprörda, ledsna, diskriminerade, exkluderade, osynliggjorda m.m. Den antikaukasiska vokabulären är rikhaltig. Skolan har böjt sig med anledning av sin mångfaldspolicy – se där på ännu ett begrepp med siktet mot ljushyade personer. Att skolan har andra målningar där svarta personer är avbildade är inget som tas i beaktande. Det tycks inte ha med mångfaldspolicyn att göra, vilket bevisar begreppets udd mot vita i det här fallet.

I Barcelona rör det sig om barnböcker som har utmönstrats från skolbibliotek. Här heter orsaken genus. 200 av 600 böcker ska förstöras. En grupp – offentlig organisation eller föräldragrupp framgår inte – har anklagat böckerna för sexism, stereotypa könsroller och avsaknad av pedagogiskt värde. Alla som kritiserat händelsen gör sig lustiga över att Rödluvan och vargen sitter på de anklagades bänk.

Manliga karaktärer anses vara för handlingskraftiga och de kvinnliga för tysta och overksamma. De manligas aktivitet tolkas som överordning och kvinnliga karaktärers passivitet som underordning. Ja, om t.ex. pojkar är busiga mot flickor uppfattas det som uppmuntran till våld mot kvinnor, och flickornas skratt åt buset kanske som inbjudan till våld. Vare sig könens aktivitet/passivitet motsvarar naturens ordning eller tolkningarna är fantasifulla och bisarra, ser den spanska feministgruppen böckerna som orättfärdiga. Det spelar heller ingen roll om böckerna är från äldre tider, ty vi lever i moderna tider, förkunnar gruppens taleskvinna. Böckerna ska till varje pris rensas ut.

Det finns all anledning att vara orolig även här i Sverige. Liknande har redan skett här: Pippis pappa som negerhövding, Tintin i Kongo (och fler ställen), Jan Lööfs jazznegrer, Lilla hjärtat. Det är bara ett fåtal fall där censur och utrensningar har uppmärksammats i hög grad. Men det finns många fler fall: saker som har synats av enbart alternativmedia, bibliotek som lägger bort böcker och tidningar utan att säga något om det, text och illustrationer som ratas av förlag, självcensur.

Den feministiska och antikaukasisiska ideologin är starkare än någonsin på svenska universitet och högskolor; hur många bisarra tolkningar av berättelser som t.ex. Rödluvan vill Svegots läsare nog helst inte veta. Ideologin uppmuntras av politiker och media. Och vänsteraktivister på allsköns institutioner genomför små utrensningar utan hämningar.

Och om antivit och feministisk retorik låter för hård för allmänheten, då kan man som spanjorerna alltid försvara utrensningar med att böcker m.m. är opedagogiska. Det kan ju innebära vad som helst. Och så driver dårarna sin vilja igenom.

Vi som har jobbat på skolor med bra bibliotek ryser förstås vid tanken på vad som kan hända. Hur många titlar har man inte sett och tänkt att det här kan rensas ut imorgon. Eller begrunda en del invandrarpojkars stökiga vanor på de kommunala biblioteken! Vi vet att myndigheterna hellre i slutändan lägger ner bibliotek än anklagar invandrarglin.

En annan fundering: i Uppsala hade konstvetenskapliga institutionen en tid sin verksamhet förlagd till slottet, och där fanns nog så misstänkt konst för den feministiska, antivita inkvisitionen. T.ex. målningen på Gustav II Adolf försänkt i bön med sina trupper före ett slag! Här finns alla faktorer: kristendom, män, vita, krig. Vad kan inte en sådan tavla skapa för felaktiga tankar hos en ung konststudent, och hur kränkt kan inte en kvinna, mörkhyad eller muslim känna sig av den?

På många svenska skolor med ålder och patina finns det många tavlor och väggmålningar av hög kvalitet, som dock inte passar den härskande ideologin. Jag har själv gjort rundturer med elever på sådana skolor och anat en viss stolthet. Ska de målningarna rensas ut idag eller imorgon?

Risken är påfallande. Faktum är att sådana utrensningar görs dagligen i Sverige i det tysta. Oftast som självcensur, vilket är PK-ideologernas mål! Men det kommer inte att dröja länge förrän utrensningar sker i stor skala, helt öppet. Riv Klarakvarteran bara – i det modernas namn!

Och vad händer om man går upp ännu en nivå? Till verkligheten? Jo, utrensning av män och vita! Och händer inte det redan när äldre svenskar rensas ut för att pengarna till äldrevården ska gå till invandring istället, när man ser mellan fingrarna på vita ungdomar som dagligen rånas av invandrargäng, när vita flickor våldtas på bestialiska sätt utan påföljder, när svenska ungdomar inte får bostäder eftersom… ja vi vet svaret?

Det här är inget annat än kinesisk kulturrevolution.

Det måste stoppas! Låt oss här bara nämna tingen, människorna tar vi upp en annan dag. Hissa flaggan i topp! Höj rösten för varje svensk kulturartefakt! Hyssja på biblioteken. Höj ett varningens finger var gång dårarna vill ge sig på något heligt. Häckla bildstormarna! Sätt den egna traditionen på piedestal! Där den hör hemma! Här hemma!

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!