Inför nationell demokrati

Den grekiska demokratin skiljde sig mycket från dagens liberala dito.

Om dagens liberala demokrati inte håller måttet, är svaret per automatik ett förkastande av demokratin som sådan? Så är inte fallet, menar Felix i denna debattartikel.

Detta är en insändare/debattartikel och det är skribentens åsikter och idéer som presenteras. Håller du med eller vill du invända? Skriv till [email protected]

Sverige är i dag en liberal demokrati. Våra grundlagar slår fast ramarna för ett representativt demokratiskt styrelseskick, och därefter tvingar etablissemangets politiker och medier på befolkningen ett antal vänsterliberala trossatser i frågor som berör globalisering, invandring, mångkultur, feminism och olika minoritetsgrupper. Den liberala ideologiseringen av begreppet demokrati innebär förstås en inskränkning av demokratin eftersom folkviljan blir underordnad liberalernas egna dogmer.

Många nationalister har inte mycket till övers för det nuvarande systemet, men min uppfattning är att vi inte bör ta avstånd från demokratin som sådan bara för att vi tar avstånd från den liberala demokratin. Vårt mål bör i stället vara att skapa en nationell demokrati där den liberala överideologin har ersatts av en nationalistisk överideologi. Bevarandet av det egna folket och den egna kulturen ska sättas i centrum för det politiska systemet medan globalistiska och liberala idéer ska förpassas ut i politikens periferi.

Under 1900-talet fanns det många nationalistiska ledare som styrde sina länder auktoritärt eller totalitärt och som uppnådde stora framgångar för sig själva och sina länder. Auktoritära och totalitära system har en förmåga att kanalisera sina befolkningars kraft i olika storslagna nationella projekt medan demokratin många gånger är ineffektiv och långsam.

Att jag ändå föredrar demokrati framför sådana system beror på att den typen av starka ledare efter de inledande framgångarna tenderar att drabbas av storhetsvansinne och att de i slutändan orsakar sina folk stora problem.

I stället för att avskaffa demokratin bör vi alltså sträva efter att förbättra den. Jag tror att ett viktigt steg för att förbättra demokratin är att villkora rösträtten.

  • För det första bör endast människor som tillhör vårt eget folk ha rösträtt i vårt land.
  • För det andra bör alla medborgare avkrävas godkända resultat i ett kunskapsprov om det politiska systemet för att få rösta.
  • För det tredje bör mäns rösträtt villkoras av att de har utfört sin totalförsvarsplikt medan kvinnors rösträtt bör villkoras av att de har fött minst två barn.

För att ytterligare stärka folkets inflytande bör de viktigaste politiska frågorna avgöras i folkomröstningar, och huvuddelen av besluten bör decentraliseras till kommunerna eller regionerna.

Med tanke på den svenska staten ändå kan förväntas haverera under de kommande decennierna lär en sådan decentralisering ändå bli oundviklig. Antalet heltidspolitiker bör minskas kraftigt så att endast de viktigaste ämbetena blir heltidssysselsättningar, och de politiker som innehar sådana ämbeten bör lyda under stränga lagar som säkerställer ett effektivt utkrävande av politiskt ansvar.

Felix


Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!