När IS-mördarna återvänder får vi inte veta ett smack

Med tanke på att det väntas hemvändande IS-terrorister till Sverige så försöker Svegots krönikör ta reda på om kommunen kan ge någon information som kan skänka trygghet. Det går … så där.

Jag sitter och samlar tankarna, det finns så många ingångar om hur man kan förmedla att vi “är till råttorna”. Du som läser detta kanske fortfarande lever i tron om att svenska myndigheter kommer till din och din familjs undsättning ifall du är orolig över att IS-mördare går på våra gator. Glöm det.

Du kommer inte ens att få reda på något av värde mer än lite luddigt om att dom inte finns i din stad eller kommun, eller att dom kanske kommit hem igen till din och din familjs bostadsort, någonstans, det är inte anledning till oro. “Kommunen” förbereder sig och Säpo har information … som Du inte får ta del av. Det gäller ditt och de dinas liv, men le och var glad när du en dag finner dig stå ansikte mot ansikte med en arabisktalande person med ont uppsåt.

I dagarna har det lite sådär svenskt lagom ventilerats att de som reste bort eller hem, eller kalla det för vad du vill, att dessa kommer tillbaka till vårt land eftersom de är skrivna här och kallas numera “återvändare”. När det på klarspråk handlar om de mest bestialiska mördare som vi i nutid känner till. Jag hör ingen som skriker, vi vill inte ha dem här!

De som har varit lite här och var i Mellanöstern i IS tjänst, och som väntas hit till Sverige är experter på att med ena handen greppa tag om håret på en knäböjande människa medan med andra handen låta kniven skära ett snitt över halsen, skära skära skära tills huvudet separeras från kroppen.

Vill Du ha hit sådana människor, vill jag ha hit Islamiska statens mördare att blandas med oss och våra barn på våra förskolor, skolor, arbetsplatser, eller hur känner vi oss inför när en person vi misstänker är en “återvändare” sätter sig på sätet precis bakom oss i bussen? Nej, jag vill inte det!

Och det är nu jag kommer till den springade punkten och den röda tråden, det finns ingen myndighet som vill sitta med “hundhuvudet” i knät, hundhuvudet bollas inlärt vidare till någon annan … om du ifrågasätter och är frågvis får du veta att du ska knipa käft, och fås att tro att “utmaningen” med hitresta Islamiska staten-mördare ska lösa sig med samtal, integration, förmåner, vård, och saft och bullar hos socialtant.

Och om du skriver till tjänstemän i din kommun som har “ansvar” för dig och dina medmänniskors säkerhet, då är taktiken att du ska tröttas ut och dimridåerna ligger tjocka som dimman i Lützen. Makteliten vill söva dig med blaj, du fattar ju ändå ingenting. Här nedan följer mejlkorrespondens med säkerhetschef och lokalpolis i min hemkommun. Skriv du med till din kommun.

Lokalpolisen

Hej Sara!
Jag har en fråga.
Eftersom lokalpolischefen i Malmö vet att det där finns personer som återvänt från att ha varit i Islamiska staten och gjort vad man gör där, så undrar jag:
Hur många personer som varit i tjänst hos Islamiska staten har återvänt/anlänt till Skurups kommun ?
Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson
Östra Vemmenhög

5 apr. 2019 10:03
Hej Eva-Marie
Tack för ditt mail.
Vi har, enligt den informationen som finns just nu, inga återvändare från Islamiska staten som har koppling till Skurups kommun.
Med vänliga hälsningar
Sara Schön
Kommunpolis Skurup

7 apr. 2019 21:32
till [email protected]
Hej Sara!
Då kan jag vara lugn (?), men när ni/du får reda på att det finns Islamiska staten-krigare som anlänt till kommunen blir vi kommuninvånare informerade då?
Jag menar enligt uppgift finns det sedan ett tag tillbaka IS-terrorister inom Sveriges gränser, och så har vi då de hemvändande Islamiska staten-mördarna, och dessa är fullt kapabla att förflytta sig mellan kommungränserna. Med bil, cykel, buss eller tåg…eller till fots kan en terrorist liksom övriga personer förflytta sig det måste väl du/polismakten vara medvetna om?
När det kommer en Islamiska staten-mördare till Skurups kommun, arresterar du då denna/dessa, så att vi vanliga helt icke mordiska svenskar kan vara trygga i vår boendemiljö?
Med hopp om en trygg kommun utan mördare från Islamiska staten! Och just denna dag för två år sedan mördade IS-krigaren Akilov några av oss, låt oss aldrig glömma det!
Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson

8 apr. 2019 11:31
Hej
Frågan hanteras av berörda myndigheter på ett organiserat sätt. Allmänheten får den information som är möjlig att delge, i övrigt får man hålla till godo med vetskapen om att problematiken hanteras efter bästa möjliga förmåga.
Med vänliga hälsningar
Sara Schön
Kommunpolis Skurup

8 apr. 2019 22:08
Hej Sara!
Ditt svar är inte gott nock, men visar med all tydlighet på att det inte finns någon som helst trygghet kvar i vår kommun eller i vårt land i stort.
Polismyndigheten samt andra myndigheter har abdikerat i denna fråga.
Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson

Säkerhetschefen

5 apr. 2019 07:11
Hej!
Jag har några frågor till dig i din egenskap som chef över säkerhetsarbetet i kommunerna Trelleborg, Vellinge och Skurup.
Har du och dina medarbetare beredskap och koll på Islamiska staten mördarna som finns i kommunerna?
Kommer du och dina medarbetare ha beredskap och koll på Islamiska staten mördarna som väntas vända åter till Sverige och eventuellt hamna i våra kommuner Trelleborg, Vellinge och Skurup?
Är detta en utmaning eller problem?
Vänligen
Eva-Marie Olsson
Östra Vemmenhög

5 apr. 2019 09:39
Hej Eva-Marie
Tack för ditt meddelande
När det gäller återvändare från Islamistiska staten får jag hänvisa dig till polisen och/eller Säkerhetspolisen då detta faller inom ramen för deras ansvar och uppdrag
Kommunen har självklart ett samarbete med polisen om det skulle visa sig att återvändare hamnar i kommunerna och polisen/SÄPO gör bedömningen att kommunen ska få ta del av denna information
Med vänlig hälsning
Malin Ekblad
Säkerhetschef
Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun

7 apr. 2019 21:57
Hej Malin!
Tack för ditt mejl.
Så polisen/SÄPO tar beslut ifall kommunerna ska bli informerade……och om ett sådant beslut tas vilka är då kommunen?
1 Alla kommuninvånarna
2 Kommunpolitiker i presidiet?
3 Samtliga kommunpolitiker?
4 Tjänstemän vid olika förvaltningar?
5 Lokalpolisen?
6 Eller endast Du i egenskap av säkerhetschef?
Ifall Du inte blir informerad, tänker Du då ta initiativ så att Du blir uppdaterad i denna fråga?
Om vi funderar ett slag på om vi över huvud taget ska tro på att någon som helst koll finns över var och vad dessa återvändare kan ta sig till när de är här, och har pratat med polis och sedan slussats ut till arbetsförmedling för att där bli tilldelad praktikplats på förskolor, skolor och äldrevård i ett led i integration. Vi tar en titt på om det är rimligt, eller orimligt.
Lars Vilks bevakas av 8 st SÄPO/dygn.
150 IS-krigare× 8 = 1200 st SÄPO per dygn. Och såklart enligt uppgift har vi alla de andra terroristerna som finns mitt bland oss. Tror Du att SÄPO räcker till?
Hur agerar Du i egenskap som säkerhetschef med att säkerställa min och min familjs när och bomiljö? Har Du gjort och även sänt in till lagstiftarna en konsekvensanalys över den stigande faran för kommuninvånarnas liv?
Idag är det två år sedan Islamiska staten- mördaren Akilov tog några av våra liv i ett terrorattentat.
Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson
Östra Vemmenhög

8 apr. 2019 14:38
Hej igen!
Polisens/SÄPO:s ingång till kommunerna brukar vara säkerhetschef/säkerhetssamordnare eller liknande
Så jag antar att det är samma förfaringssätt vid dessa ärenden
Vem mer som ska ha informationen är avhängigt av vilken information det är
Handlar det om barn, måste skola och socialtjänst få informationen av polisen/SÄPO
Finns det ingen sekretess på ärendet, är det öppen information
Eftersom vi har ett nära samarbete med polisen så kommer jag att förhöra mig emellanåt om det tillkommit några nya uppgifter
Men jag har inte skäl att tro att de missar att informera då de alltid varit duktiga med detta
Jag har inte heller skäl eller anledning att ifrågasätta personalresurserna hos SÄPO
Om de behöver ytterligare personal för att hantera sin uppgift är det ytterst en politisk fråga då det handlar om resursfördelning av skattemedel
Osäker på vad du menar med att jag ska säkerställa din när- och boendemiljö
Här får du gärna förtydliga dig så att jag kan sätta dig i kontakt med de inom kommunen som arbetar med boendemiljö
Jag har inte genomfört en konsekvensanalys
Innebär det en stigande fara för kommuninvånare m a a återvändare så är detta en polisiär fråga

8 apr. 2019 22:04
Hej igen!
Du skriver:
“Osäker på vad du menar med att jag ska säkerställa din när- och boendemiljö”
Nu vet ju inte jag hur din arbetsbeskrivning lyder, och det är kanske ett felaktigt antagande av mig att ta för givet att du som säkerhetschef arbetar med och för säkerheten för kommuninvånarna i Trelleborg, Vellinge och i Skurups kommun. I min när- och bomiljö kan det nu, och i framtiden finnas personer som på olika sätt i Allahs namn dödat, och kanske tänker fortsätta med det, som en mission att fortsätta med i vårt land. Och DET känns INTE tillfredställande.
Ponera att Islamiska staten-mördare efter sina frivilliga samtal med polismyndigheter placeras ut som praktikanter på till exempel mina barnbarns skola och förskola inom kommuner som du verkar i, kan jag och mina barn då räkna med att det faller under “öppen information”? Så att det går att byta skola och förskola till andra som sätter barnen/elevernas säkerhet i främsta rummet.
Du borde skriva en konsekvensanalys och sända in till polis och till lagstiftande församling. Om inte Du som säkerhetschef gör det, vem ska då göra det, men det är kanske inte kommuninvånares säkerhet du arbetar med, ditt arbete handlar kanske om något helt annat.

9 apr. 2019 09:29
Hej Eva-Marie!
Jag arbetar med säkerhet inom ramen för det kommunala uppdraget
När det gäller säkerheten i samhället avseende ”personer som på olika sätt i Allahs namn dödat, och kanske tänker fortsätta med det, som en mission att fortsätta med i vårt land” är detta ett polisiärt uppdrag varför jag får be dig vända dig till polisen med dessa frågor
Vad gäller anställningar och praktik inom skola får jag hänvisa dig till ansvariga i respektive kommun som får berätta om rutiner och kontroller av personal som ska arbeta med barn och ungdomar.

9 apr. 2019 21:44
Hej Malin!
Då kan jag konstatera att som säkerhetschef för Vellinge, Trelleborg och Skurups kommun tar du dina händer ifrån det som oroar, skrämmer och är aktuellt för kommunmedborgare. Din uppgift som säkerhetschef är av någon, kanske av dig själv, degraderad till att hänvisa till polis, och du har även i dina mejl medgett att någon konsekvensanalys av det rådande läget med Islamiska staten-mördare i våra samhällen inte är något du befattar dig med. Detta är under all kritik och ett ovärdigt förfaringsätt gentemot medborgare i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommun.
Detta är offentliga handlingar och vår mejlkorrespondens diarieförs enligt bestämmelser, och jag hoppas att kommunmedborgare tar del av mejlen så även fler än jag kommer till insikt om av kommunala tjänstemän är vår säkerhet lågprioriterad.
Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson
Östra Vemmenhög

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}