Människosmugglare hos Migrationsverket

Att Migrationsverket är ett skämt har vi vetat länge. Också att det är en samlingsplats för aktivister som använder sin anställning för att hjälpa till att fylla på Sverige med “flyktingar”. Nu visar det sig också att regelrätta människosmugglare kanske huserar hos myndigheten.

En man som började arbeta hos Migrationsverket i mitten av 2000-talet utreds nu för att ha beviljat visum på falska grunder till afghanska medborgare. Därtill har han ändrat beslut om avslag till godkännes och felaktigt godkänt 14 ansökningar som borde avslagits. Sammanlagt rör det sig om 121 afghaner som fått visum på falska grunder. Många av dem har sedan också sökt asyl i Sverige.

Mannen nekar till brott och utredningen pågår för fullt. Hur det hela kommer avlöpa återstår att se.

Det som däremot stor klart är att Migrationsverket inte är en seriös myndighet. Visselblåsare har gång efter annan berättat om vad som pågår; om hur beslut fattas på grund av handläggarnas ideologiska övertygelse till exempel.

Det är bra att polisen nu utreder det som skett, risken är dock överhängande att det inte kommer mynna ut i särskilt mycket. Man bör också fråga sig vad som händer med de afghaner som kanske fått asyl på grund av de falska visumen. Kommer man ompröva alla de ärendena. Knappats.

Vidare är frågan om polisen gräver ännu djupare i Migrationsverkets göranden och låtanden. Det aktuella fallet är ju, med största sannolikhet, bara toppen på isberget.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}