Polisen döljer fakta för att upprätthålla ordningen

Här om sistens frågade sig tidningen Hannoversche Allgemeine om statistiken över grova våldsbrott i Tyskland verkligen är sanningsenlig.

Journalisten Dieter Wonka tog på sig uppgiften att titta närmare på det hela och det som avslöjas är något vi alla misstänker äger rum. En polis berättade för Wonka:

“Vi ljuger inte, men saker utlämnas. Vi har order att framställa saker så att samhällsordningen upprätthålls.”

Polisen har heller inte order på att förfalska statistik, men däremot ska de undvika att omnämna saker som “hedersrelaterat” eller “sexuellt” betingat om det går. Om dylikt i alla fall dyker upp i rapporter så kan befälet kräva att man granskar rapporten en extra gång innan den lämnas in.

Kort sagt undviker man att koppla ihop flyktingar (utlänningar) med de eventuella brott de begår. Detta gör i sin tur att statistiken inte visar en fullständig bild. Om man exempelvis noterar att andelen sexualbrott av viss karaktär har ökat, så kan man inte studera orsakerna mer detaljerat, eftersom polisen valt att inte ha med all relevant information.

Det som är mest upprörande är att det sker medvetet, eftersom man vill upprätthålla ordningen i samhället. I sin tur betyder det att polisen vet att om sanningen – hela sanningen – skulle bli känd, så skulle det leda till allvarliga konsekvenser. Frågan vi måste ställa oss då är: är situationen värre än vad vi tror? Svaret på den frågan är nog, ja!

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!