Så ska Ungern lösa befolkningskrisen

Precis som i övriga västvärlden lider Ungern av för låg nativitet. Men medan Västeuropa vill lösa det med massinvandring väljer Ungerns premiärminister en annan väg.

Ungerns premiärminister höll i går (söndagen den 10 februari) ett tal till nationen. I talet presenterade han de åtgärder man kommer vidtaga för att öka barnafödandet i landet. “I stället för invandring så är detta vårt svar på utmaningarna”, sa Viktor Orbán innan han presenterade åtgärderna.

Han fortsatte sedan med att redovisa de sju punkter som man hoppas ska se till så att landets låga födelsetal ökar. I korthet går åtgärderna ut på att:

  • varje kvinna under 40 år ska ha möjlighet till ett fördelaktigt lån när de gifter sig.
  • att de fördelaktiga bostadslån som redan finns för större familjer också kommer omfatta familjer med två (eller fler) barn. Tidigare har gränsen varit fyra barn.
  • staten kommer att återbetala delar av huslånet till familjer med två eller fler barn.
  • kvinnor som fött och tagit hand om fyra (eller fler barn) slipper betala inkomstskatt för resten av livet.
  • staten kommer att underlätta för stora familjer att köpa bil.
  • man ska skapa 21 000 nya dagisplatser under en treårsperiod.
  • Mor- och farföräldrar ska kunna kompenseras om de hjälper till att ta hand om barnbarnen.

Åtgärderna kommer efter att regeringen skickat ut förfrågningar till medborgare om vilka åtgärder de ser skulle vara till gagn för att skapa incitament för familjebildning.

Premiärminister Orbán har haft familjepolitiken som ledstjärna hela tiden och lyckats med att redan fått ett positivt utfall. Äktenskapen blir fler och spädbarnsdödligheten minskar. Samtidigt har arbetslösheten minskad och lägstalönerna ökat.

Premiärministern konstaterade också i sitt tal att för honom och hans regering så är en seger inte när partiet vinner en folkomröstning, utan när Ungern vinner genom att det blir bättre för alla. Han underströk också landets fortsatta motstånd mot “den nya internationalismens citadell” (Bryssel) vilka använder massinvandringen “som ett verktyg för internationalismen”.

Den inhemska politiska oppositionen, som han menar består av en underlig allians av höger- och vänsterextremister, dömde han ut och menade att de får “livsuppehållande åtgärder från George Soros och EU-byråkraterna”.

Viktor Orbán noterade att när hans regering tog över så var landets resurser uttömda. Men tack vare det hårda arbete från det ungerska folket har man vänt utvecklingen från 2009 till vad man ser i dag. Att fortsätta detta arbete sa Orbán var hans mission.

Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}