Stockholmarna vill ha segregerade skolor

Verkligheten talar sitt tydliga språk och även om stockholmare gärna röstar vänster och talar varmt om invandring och mångkultur så blir det annorlunda när val i verkligheten görs.

SEGREGATION. När man tittat närmare på hur Stockholms skolor ser ut gällande andelen svenska/utländska elever är ett tydligt. Segregationen är vad folket vill ha. På 24 av de 220 skolor man tittat på hade 85 procent av eleverna utländsk bakgrund. Åt andra hållet var 36 av 220 skolor sådana där svenska elever utgjorde minst 90 procent av eleverna.

I grunden beror skillnaderna på boendesituationen. Skolans upptagningsområde är vad det är och bor det många utlänningar i ett område så kommer skolan att spegla det. Men något annat som också spelar in är det fria skolvalet, där man har möjlighet att söka till skolor som ligger utanför upptagningsområdet där man bor.

Det visar sig att när folk får välja själva så väljer de helst att deras barn går i skolor med “sina egna”. Svenska föräldrar sätter barnen i skolor med många svenskar och utlänningar tvärt om. Förutom utlänningar som själva är högutbildade vill säga, de försöker sätta sina barn i skolor som är bra.

Av det skälet avskyr vänstern själva idén om det fria skolvalet. Så länge det finns och så länge människor har möjlighet att “rösta med fötterna” genom att bosätta sig efter eget tycke och smak kommer Sverige att vara segregerat.

Här avslöjas också hyckleriet. Stockholmare som röstar på MP, FI eller V sätter inte sina egna barn i skolor med 85 procent invandrare. Det finns inte ett enda exempel att visa på. När val görs i verkligheten och inte handlar om ideologiska teorier är de flesta överens om att man har det bäst med sina egna.

I USA försökte man lösa det med “bussningar” och tvångsintegration och samma kommer att bli aktuellt i Sverige framledes. Det är den logiska konsekvensen av den förda politiken. Medborgarna gör “fel” val och därför måste staten tvinga dem att göra “rätt”.

Ett mångkulturellt samhälle kan bara skapas och upprätthållas genom tvång. Men bara under en viss tid och till sist slutar det på samma sätt varje gång – med oro, splittring och våld. Det lär oss historien.

Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}