Australien förbjuder krypterad information

Under förevändningen att kunna bekämpa terrorism har Australien antagit en ny lag som tvingar IT-företag att lämna ut krypterad information och privatpersoner att uppge sina lösenord. I praktiken förbjuder man därmed krypterad information.

FRIHET. Det är nu olagligt att inte lämna ut sitt lösenord till myndigheterna i Australien om en domstol begär det. Den tekniska utvecklingen har gjort det allt svårare för säkerhetstjänster att enkelt kunna övervaka information på internet, varför man helt enkelt lagstiftar om att företag och privatpersoner nu måste ge staten lösenord och tillgång till krypterad information.

Krav på liknande åtgärder hörs också inom exempelvis EU. De bakdörrar som säkerhetstjänsterna har räcker inte till och med tanke på att terrorister använder de redskap som finns tillgängliga finns det en logisk grund för kraven. Att myndigheterna ska ha de bästa redskap som går för att hindra terrorism är nog alla överens om, men oron för att lagar som den i Australien kan missbrukas av staten går inte att slå ifrån sig.

En av USAs grundlagsfäder, Benjamin Franklin, menade att den befolkning som ger bort sin frihet för att vinna trygghet vare sig förtjänar frihet eller trygghet. Orden klingar sant.

Problematiken i dag är att terrorismen inte uppstått i ett vakuum. Det är den öppna gränser-politik som förts, kombinerad med att lägga näsan i blöt runt om i världen, som skapat den. Om du bombar ett land sönder och samman, samtidigt som du öppnar gränserna för de personer vars hem du bombar sönder, så kan du inte förvänta dig annat än att några av de som kommer faktiskt vill ge igen.

Att inskränka våra friheter eller förbjuda oss att kommunicera utan att storebror har fri tillång är inte en anständig lösning. Lösningen är snarare att lägga om den politiska kursen. En bra början är att inte lägga näsan i blöt för olja eller gas utomlands, och sedan att återskapa de tryggare homogena hemländer vi en gång hade.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}