Försvaret ökar inkallelsetakten

Under nästa år måste Försvarsmakten öka på antalet inkallade.
– Vi kan inte vänta med att öka antalet grundutbildade, säger ÖB Micael Bydén.

FÖRSVARET. Det är fortsatt illa med den svenska militära beredskapen. Därför ökar försvaret på takten av inkallade. Hittills har det rört sig om 4 000 per år men till 2020 kommer 5 000 kallas in. Detta för att förbereda organisationen för ännu fler framöver. ÖB säger:

– Vi ska fylla våra krigsförband. Vi ska rekrytera soldater och sjömän som anställs. Vi ska rekrytera officerare.

Förutom de klassiska försvarsförbanden påbörjar man också ett nytt projekt, cybersoldater ska utbildas (varför Sverige under 2019 inte har några sådana kan man ju fundera över). Framförallt ska dessa utbildas till att försvara de egna systemen.

Överlag är dock ÖB rätt nöjd med hur försvaret ser ut och han sa i sitt tal på Folk och försvars konferens i Sälen att:

– Vi mår rätt bra. Vi löser de uppgifter vi är ålagda.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!