Flera kommuner positiva till tiggeriförbud

25 kommuner har svarat att de vill införa tiggeriförbud i sin kommun. I en enkät som Dagens Samhälle skickat ut märks skillnaderna mellan partierna tydligt. Moderaterna är de som helst vill se ett förbud medan ingen centerpartist svarat ja.

TIGGERIFÖRBUD. Det är Dagens Samhälle som skickat ut en enkät till Sveriges kommunchefer för att ta reda på hur de ställer sig till ett tiggeri-förbud. Av de 162 som svarat säger 25 att de kan tänka sig ett förbud och 36 svarar att det finns förutsättningar att få en majoritet i kommunfullmäktige för ett beslut om lokalt tiggeriförbud.

Den 17 december fick Vellinge kommun rätt att förbjuda tiggeri men de var tvungna att dra fallet hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen. Domen innebär att man får förbjuda passiv insamling av pengar så länge området är geografiskt avgränsat.

Andra kommuner, exempelvis Eskilstuna och Kungsbacka, vill se tillståndskrav istället för förbud. Eskilstuna fick inte detta godkänt i länsrätten och väntar nu på förvaltningsrättens beslut.

Av de som vill ha ett tiggeriförbud är 23 av 25 moderater. Centerpartister däremot säger absolut nej. Av de 38 svarat har samtliga sagt nej.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}