Nästan inga irländska läkare vill utföra aborter

Bara fem procent av den irländska läkarkåren har meddelat staten att de kommer utföra aborter och fyra län har inte en enda läkare som är villig att döda de ofödda i moderlivet.

ABORT. Den 1 januari kom den fria aborten till Irland. Nu har alla kvinnor i landet rätt att döda sina ofödda barn utan orsak fram till vecka tolv och i upp till sex månader om speciella skäl föreligger. Barn under 15 behöver heller inte informera sina föräldrar om de genomför en abort. Lagen säger också att sjukhus som drivs av den katolska kyrkan är tvingade att genomföra aborter och stora inskränkningar i samvetsfriheten har klubbats igenom.

Trots det är det bara fem procent av landets läkare som meddelat att de står redo att genomföra fosterfördrivningar. Närmare bestämt har 179 stycken skrivit upp sig, men 30 av dem har bett om att inte listas offentligt.

Flera läkare har uttryckt att politikernas hastiga införande av fri abort skapar stora problem. Regelverken är inte klara och i många fall saknas rätt utrustning. Ansvarig minister för hälsa och sjukvård, liberalen Simon Harris, anklagas för att ha påskyndat lagstiftningen av rent politiska orsaker utan att ta hänsyn till faktiska omständigheter.

Antiabortorganisationer har uttryckt stark kritik mot den nya lagen och hur den implementerats. Samtidigt har man tagit till gatorna för att protestera utanför kliniker som bjuder in till aborter. Detta har fått abortförespråkarna att kräva särskilda zoner utanför sjukhusen som ska vara undantagna rätten till yttrandefrihet.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}