Trots kriser – till “nyanlända” finns det pengar

– 467 miljoner till kommunerna för att ta hand om utlänningar

Eftersom att anhöriginvandringen slår till ordentligt under kommande år, då alla som tog sig till Sverige under flyktingkrisen ska ta hit sina nära och kära, skänker regeringen pengar till kommunerna för att mildra den kommande katastrofen.

SVENSKAR SIST. Under nästa år kommer kommunerna få dela på hela 467 miljoner kronor i schablonersättning för mottagande av så kallade “flyktingar”. Förutom det vanliga finns en ytterligare satsning på utökad vuxenutbildning, eftersom väldigt få av de “nyanlända” kan fylla någon som helst funktion på den riktiga arbetsmarknaden (alltså inte på-låtsas-arbeten finansierade med skattepengar).

Ökningen beror framförallt på att prognoserna visar att det kommer bli fler personer i Sverige som omfattas av utbildningsplikten. Detta är inte så underligt. Under de senaste åren har Sverige tagit emot långt över 100 000-tals människor. Nu slår anhöriginvandringen till och siffrorna under flyktingkrisens dagar kan komma att se ut som rena rännilen.

De 467 miljonerna är bara en av många utgifter som hade kunnat komma svenskar till gagn. Fram till 2025 beräknar Sveriges kommuner och landsting att kostnaderna för ekonomiskt bistånd till “flyktingar” kommer att fördubblas. Inte heller poliskrisen, vårdkrisen eller skolkrisen är löst. Inte heller känns försvarsfrågan avgjord.

Kort sagt är det mycket som borde prioriteras framför människor som passerat säkert land efter säkert land för att till sist komma fram till yttersta Norden. Som vanligt och oavsett vilken färg vi har på regeringen så är det “svenskarna sist” som fortsätter att gälla.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}