Mansfri festival fälls av DO – visar att lagen måste ändras

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu granskat den “mansfria” festivalen Statement och kommit fram till att den bröt mot diskrimineringsförbudet.

FEMINISM. DO har nu avslutat sin granskning av Emma Knyckares festival Statement, som gick av stapeln i Göteborg tidigare i år. Festivalen klargjorde på sin hemsida, och i andra uttalanden, att bara kvinnor (eller de som identifierade sig som kvinna) var välkomna. Män som också anser sig vara män – fullt normala män alltså – var inte välkomna. I den mån män behövdes för att rodda bakom scen skulle festivalen tillhandahålla dem ett inhägnat område.

I sitt beslut skriver DO bland annat:

“Av praxis från EU-domstolen framgår dock att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. Därmed är DO:s slutsats efter tillsynen att föreningen Statements agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön.”

Självfallet lämnar DO också en brasklapp i sitt pressmeddelande då de skriver:

“Beslutet att inleda tillsyn mot Statement ska inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga. DO:s uppgift är dock att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, och det är därför viktigt att de åtgärder som vidtas i syfte att öka säkerheten inte står i strid med förbudet mot diskriminering.”

Emma Knyckare, som är grundare av Statement Festival, kommenterar DOs beslut så här till SVTs Kulturnyheterna:

”Det är trist att vad 5000 kvinnor, icke-binära och transpersoner vittnat om som en livsomvälvande festivalupplevelse samtidigt får några få cis-män att gå i taket. Succén med Statement Festival visar att vi behövs och DO:s beslut förändrar inte det faktumet. I övrigt har vi inga kommentarer – vi är upptagna med att förändra världen.”

DOs konstaterande är helt i sin ordning utifrån hur svensk lagstiftning ser ut, och det är denna lagstiftning som är problemet. Man ska helt enkelt inte tvingas bjuda in män till en festival. Förvisso går det att problematisera den inställningen av den händelse att “allmänna medel” används. Det alla är med och betalar ska alla också ha tillträde till.

Men principen måste vara att man ska ha rätt att diskriminera. Vill och kan Knyckare et consortes bara bjuda in kvinnor så ska de få göra det. På samma sätt ska småväxta få ha tillställningar där bara småväxta får dyka upp. Därtill, så klart, ska man också kunna anordna en festival där bara svenskar är välkomna.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}