FNs hela migrationsavtal – på svenska

Den 10 – 11 december kommer Sverige skriva under FNs globala ramverk för migration. Detta trots att åtskilliga länder förklarat av ramverket i sin helhet är ett hot mot nationellt självbestämmande såväl som yttrande- och pressfriheten. Hittills har vi bara funnit delar av ramverket på svenska, varför vi här erbjuder en översättning av avtalet i sin helhet.

MIGRATIONSKAOS. FNs ramverk har som huvudsyfte att montera ner nationella hinder mot migration och skapa nya vägar in. Bland annat ska migranter särbehandlas positivt och få all upptänklig hjälp man kan tänka sig – på värdlandets bekostnad. Massmedia ska också tystas och negativ rapportering om migranter och migration ska förbjudas. Detta förnekas dock av Regeringskansliet på deras hemsida.

Ramverket är inte juridisk bindande utan presenteras som rekommendationer. Men dessa rekommendationer förväntas utgöra grunden för nationell lagstiftning. Flera länder har redan meddelat att de inte kommer skriva under avtalet: Ungern, USA, Australien, Österrike och Italien är bara några av dem.

Tidningen Svegot kontaktades av en läsare som begärt att få ramverket i sin helhet på svenska. Regeringskansliet vägrade dock detta varpå denne själv tog på sig den grannlaga uppgiften. Översättningen nedan är inte helt genomarbetad låter översättaren hälsa. En färdig version kommer framledes. Dokumentet är helt enkelt för viktigt för att vänta med att göras tillgängligt varför vi släpper denna version omgående.

Ladda ner ramverket nedan:

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!