Familjebildning och massinvandring

– Stoppad massinvandring räcker inte

Ofta lyfts Finland fram som en förebild för Sverige. De tar inte emot lika många utlänningar. På senare tid är också Polen och Ungern på listan över föredömen. Men vi ska inte låta oss luras.

DEMOGRAFI. Om 17 år börjar folkmängden i Finland att minska eftersom fruktsamheten sjunkit åtta år i rad. I dag ligger den på 1,43 barn per kvinna. Detta konstaterar Statistikcentralen. Det ser mer eller mindre lika illa ut i hela den vita världen, vilket av somliga används som argument för att massinvandringen måste fortsätta – eller öka.

Man behöver inte gilla den slutsatsen, men vare sig man gillar den eller inte så kommer konsekvensen vara densamma – folkutbyte. I den tid vi lever kommer inte tomrummet som uppstår när vi som folk inte fyller på att fortsätta vara tomt, det kommer att fyllas på. Och vad hjälper stängsel och murar om det inte finns tillräckligt många som vaktar dem?

Förutom argumenten att vi inte själva föder barn så kommer nya argument som bygger på “hållbar ekologisk utveckling”. Tag till exempel Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet, som kommenterar situationen i Finland så här:

– Om man tänker på klimat och hållbarhet konsumerar vi i Finland väldigt mycket. Ur den synvinkeln är det inte alls så illa att vi inte är så många.

I en ny forskningsstudie kan vi läsa följande på Lunds universitets hemsida:

“Slutligen kan valet att inte ha ännu ett barn (eller något barn) spara in motsvarande 58,6 ton av koldioxidekvivalenter per år – baserat på alla framtida ättlingars utsläpp och nuvarande konsumtionsmönster.”

På bred front uppmanas nu vita människor att inte skaffa barn och därtill presenters lösningen på sjunkande fruktsamhet: ökad massinvandring.

Den nationella oppositionen skriker sig hes om invandringen. Den är central. Inte lika ofta tas det andra sidan av myntet upp. Det är till och med acceptabelt för nationalister – som har alla förutsättningar – att inte skaffa barn och använda samma argument som den “moderna” människan.

Det är lika häpnadsväckande som skamligt och visar en på en oroande omogenhet hos nationalister i allmänhet och nationella företrädare i synnerhet. Åtminstone ska positiva inslag om familj och barn ha lika mycket utrymme som negativa om massinvandringen.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!