Lunds universitet ska lära ut genus “korrekt”

– Föreläsning var inte diskriminerande, men nya åtgärder ska garantera

Trots att det inte var diskriminering att föreläsa om kön utifrån biologi har Lunds universitet beslutat om en rad åtgärder för att förebygga “diskriminering” i framtiden.

TRIGGAD. Professor Germund Hesslow höll en föreläsning på läkarprogrammet på Lunds universitet. Han hade då, enligt en student, tagit upp könsskillnader ur ett biologiskt perspektiv. Studenten hade känt sig diskriminerad och anmälde. Universitetet tog det på allvar och prövade om Hesslow agerat på ett diskriminerande sätt. Det hade han inte varför han frias. På bloggen Academic Rights Watch finns brevet till Hesslow från universitetet att läsa i sin helhet. Bland annat skriver man:

“Lunds universitet anser emellertid att föreläsningen, enligt studentens utsagor, innehåller uttalanden som skulle kunna innebära en risk att uppfattas som diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller på grund av etnicitet om någon bland framtida åhörare tillhör de grupper som omnämns…”

Därför ska man nu se till att “stärka det förebyggande arbetet ytterligare och arbeta fram en handlingsplan”. Risker ska identifieras och moment ska införas. Bland annat får alla inblandade information om “den korrekta terminologin rörande könsidentitet och sexuell läggning”. Därtill ska man komplettera Hesslows föreläsning med en om “perspektiv på kön och genus i medicinsk vetenskap”.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!