Emmanuel Macron har fel om patriotism

– Patriotism eller nationalism är hugget som stucket för den som begriper.

Frankrikes president Emmanuel Macron attackerade nationalismen under sitt tal vid 100-årsjubileet av första världskrigets slut och han gjorde det genom att ställa patriotism mot nationalism, något som inte låter sig göras.

Saken är den att Emmanuel Macron och hans gelikar är globalister utan hemland. Men det låter inte så bra att säga, varför man använder patriot i stället. Macron sa följande:

– Patriotism är den direkta motsatsen till nationalism. Nationalism är ett förräderi av patriotism. Genom att sätta våra intressen först, vem bryr sig om andra, utraderar man vad nationer håller kärast, det som ger den liv, vad som gör den stor och vad som är viktigast: dess moraliska värderingar.

Han har fel.

Patriotism kommer från latinets patria som betyder fosterland. Etymologiskt kommer ordet från pater (fader) och är besläktat med grekiskans πατριά (patriá) som betyder “generation, härkomst, släktskap, stam, familj o.dyl. samt πατρίς (patrís) som betyder “förfädernas plats”.

Fosterlandet (patria) är således kopplat till blodet – det folk som “äger” landet. Därvidlag är det direkt kopplat till nation (latin = nātĭō) som betyder födsel, avkomma, ras, stam och folk.

Nationalism och patriotism är i allt väsentligt samma sak. En nationalist och en patriot vill samma sak. En patriot kan aldrig vara globalist och står i kontrast till globalister som Macron. Faktum är att fiendskap råder mellan globalister och patrioter.

Ord är viktiga och detta är vad orden betyder. Det finns bara en sorts nationalism (patriotism) och den är knuten till släktskap (blod) i form av en stam, ett folk eller en ras. Nationen är folket som binds samman av blodet! Erkänner du inte detta kan du inte vara nationalist eller patriot.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}