Rimligt att inte bli medborgare i USA bara för att man föds där

Hittills har det varit så att den som föds i USA per automatik blir amerikansk medborgare. Det vill president Trump ändra på, vilket fått vänsterliberalerna att gå upp i limningen – igen.

MEDBORGARSKAP. Som enda landet i världen – mig veterligen – har USA en praxis att ett barn som föds i landet också blir medborgare där. Att det är så beror på det fjortonde tillägget till den amerikanska konstitutionen, från 1848, som säger att den som föds eller naturaliseras i USA är medborgare i landet. Det fjortonde tillägget är som omfattande i sin helhet att många experter menar att det i sig skrev om konstitutionen som sådan.

När Expressen skriver om detta får de allt om bakfoten, dels eftersom de hävdar att det handlar om den “14e punkten” i konstitutionen (när det i själva verket handlar om ett tillägg) samt att man översatt:

“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

till:

“Alla personer som är födda eller skapade i USA, och som inbegrips under de förutsättningarna, är medborgare i Förenta staterna och i den stat där de bor.”

Det är i vart fall detta som president Donald Trump vill sätta stopp för. Han tycker helt enkelt inte att det är rimligt att man blir medborgare (med allt vad det innebär) bara genom att födas i landet. Det tycker inte annat land i världen heller.

Denna lag är en av orsakerna att så många illegalt tar sig in i landet. De vet att barn som föds där är garanterat ett medborgarskap, även om föräldrarna är i landet utan tillstånd. Presidenten funderar nu om han ska utfärda en exekutiv order som upphäver lagen. Denna order kan senare upphävas i domstol om den bedöms bryta mot lagen, men fördelen är att man slipper den långa vägen genom kongressen.

Skulle det framöver bli en fråga för domstolarna är det osäkert hur det skulle sluta. Enligt flera konservativa är lagen i dag vantolkat då den innefattar alla människor. De hävdar att den bara garanterar medborgarskap åt barn som föds av föräldrar som är medborgare. De vänsterliberala däremot menar att det gäller var och en som föds i landet; barn till en illegal invandrare eller till ett svenskt par som är på besök i landet.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}