Kristna väljare kommer vara trogna Trump

Snart är det dags för val till kongressen och senaten i USA. Av allt att döma kommer de kristna väljarna att fortsätta vara lojala med Donald Trump och republikanerna.

TROFASTHET. En majoritet av evangeliska kristna röstade på Donald Trump 2016 och dessa kommer fortsätta vara lojala mot honom och partiet också i det kommande valet. Den slutsatsen har Billy Graham Center dragit efter en studie.

Bland skälen till varför dessa kommer fortsätta rösta som 2016 redovisar flera skäl. Bland annat tycker gruppen att sakfrågorna är viktigast. Även om de kan ha invändningar mot Donald Trump som person anser det helt enkelt att han gör ett bra jobb.

Abortfrågan är också viktig för gruppen. Den är till och med så viktig att den överbygger partitillhörighet för kandidaten. Av hävd är republikaner mer konservativa än demokrater.

Evangeliska kristna är också lojala och trofasta. De är beredda att stå upp för sin kandidat också om den fattar beslut som man inte fullt ut stödjer själv. Man står bakom sitt val i ur och skur.

Om detta kommer räcka för att säkerställa så att republikanerna behåller sitt övertag i senaten och kongressen efter valet återstå att se.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}