Syrien erbjuder amnesti till återvändande desertörer

Äntligen kan flyktingar återvända hem

Många av de unga män som befinner sig i Europa som flyktingar uppger som skäl att de riskerar att straffas eftersom de deserterat från den syriska armén. Nu sträcker president Bashar al-Assad ut handen mot sina landsmän och erbjuder amnesti.

SYRIEN. Syrien behöver sitt folk tillbaka. Speciellt de unga män som lämnat landet under åren av kriget mot terrorismen som nu är i allt väsentligt över. Efter kriget kommer nämligen den stor utmaningen att återuppbygga landet.

Många flyktingar säger sig ovilliga att återvända eftersom straffen är hårda för desertörer. Med amnestin går de nu helt fria, även om de måste genomföra de två år av militärtjänst som är obligatorisk för alla.

För flyktingar som lever utomlands gäller amnestin i sex månader. FN är inte nöjda dock utan kräver att amnestin måste vara bredare och mer omfattande, samt att regeringen ska kunna garantera säkerheten innan organisationen ställer sig bakom ett massåtervandring. Den nuvarande amnestin gäller inte syriska medborgare som deltagit i Fria syriska armén eller andra terrorgrupper.

För Europas del kommer amnestin inte göra mycket skillnad tyvärr. Många av de som uppgett sig vara syrier är det inte utan låtsades vara det eftersom syrier fick automatisk PUT i Sverige. Desertörer är heller inte den bästa sortens människor. Deras känsla för fosterlandet kan ifrågasättas och intresset att återvända, när de väl etablerats i Sverige lär inte vara översvallande.

Däremot visar Syriens agerande tydligt att de vill (och behöver) få tillbaka sina medborgare och när vi väger in att stridigheterna klingat av och amnestin är på plats så finns det inga hinder för att Sverige ska kunna genomföra en återflyttning av alla de syriska medborgare som sökt och fått skydd i vårt land.

Nu är skälen för asyl borta varför de måste återvända hem.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}