Europa kommer ha tro – men vilken?

Tysk kyrka invigs som moské.

Den modernistiska vänsterliberalismen och alla som påverkats av deras materialistiska livssyn gillar att göra sig lustig över religion och andlighet i allmänhet och kristen sådan i synnerhet. Man gläds åt det sekulära samhället men missar en fundamental sanning. Tron försvinner inte, den ersätts och i slutändan är frågan bara vilken tro som kommer dominera i Europa.

TRO & TRADITION. Trenden i stora delar av Europa är tydlig. Kyrkor rivs medan moskéer byggs. Kyrkorna rivs eftersom européerna är för “upplysta” för något så dumt som kristen tro medan allt fler muslimer tar sig till Europa för att slå ned bopålarna här. Det enda som antagligen byggs snabbare än moskéer är gallerior och handelsplatser – det är trots allt det vita västerlandets nya heliga platser.

Till skillnad från vad vänstern hävdar är människor mer än bara biologiska maskiner. Vi har behov bortom att äta, sova, ligga och bli underhållna. Vi är andliga varelser med andliga behov. Det betyder inte att man nödvändigtvis måste tycka att den kristna tron är bäst lämpad att sköta dem, så var det sagt också.

Dock kommer det andliga behovet att fyllas på ett eller annat sätt, det kan vi vara säkra på. Om det blir bra eller dåligt för oss är en helt annan sak:

“Gud och religion är åtskilda och inte sällan motstridiga varandra. Naturen visar den gudomliga planen eftersom den naturliga världen är en skapelse av den kraft eller intelligens som människan kallar för Gud. Religioner är skapade av dödliga och därför predestinerade att vara felaktiga. Religionen kan antingen tjäna till att bevara eller förstöra ett folk och detta beror på vilken struktur den givits av dess upphovsmän, vilka motiv som dess representanter haft samt historiens nyckfullhet.”

Orden är filosofen David Lanes och det är värt att fundera över det sista som tas upp: religioner kan antingen bevara eller förstöra ett folk. Hoten mot Europas folk är många, ett är att vår tradition – som religionen är en del av – eroderar. Konsumtion är ingen bra ersättning, inte heller främmande läror som islam.

Men det är vad vi får.

Från Tyskland kommer nyheten om Kapernaumkirche i Hamburg. Under 40 års tid var det en evangelisk kyrka men församlingen minskade och till sist tvingades man sälja den. Tio år senare återinvigs den nu, som moské. Muslimerna måste nämligen ha nya byggnader för att fylla sina religiösa behov. Det är en unik händelse i landet eftersom det är första gången som en kyrka blir en moské.

Det lär inte vara sista gången. Eftersom västerlänningarna bestämt sig för att kasta tro och tradition på soptippen kommer tomrummet som uppstår att fyllas av andra som kan erbjuda det som människan behöver. Så här kommer det att gå till.

Islam flyttar fram sina positioner. Först och främst kommer är de muslimska invandrare och “flyktingar” som är anhängare. Vi “upplysta” demokratiserade européer förkastar alla högra värden och fyller liv med tv-spel, shopping, porr och vad vi nu kommer på mer. Vår tro och tradition eroderar. Efter en generation eller två kommer kontrarevolutionen då västs förtappade barn åter söker meningen med livet bortom teven och internet. Kyrkorna, som reducerats till politiskt korrekta idiotanstalter, kommer inte locka någon.

Islam däremot, kommer vara starkt representerad och välkomna var och en som söker en plats där män är män, kvinnor är kvinnor och det finns en uttalad moral att leva och följa. Det händer redan, om än inte i någon jättestor omfattning.

Sanna mina ord, det kommer inte att uppstå ett sekulärt vakuum. Vi kommer att ha en religion som är dominerande, frågan är bara om den kommer vara till gagn för det vita västerlandet, eller inte.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!