Nu ska domstolarna bli jämställda

Tio av Sveriges tingsrätter har tillsammans anställt en så kallad jämställdhetsstrateg eftersom man vill säkerställa att man inte behandlar folk ojämlikt. Det är inte bara personalfrågor som strategen ska ta itu med utan också det praktiska arbetet.

JÄMLIKT OCH JÄMSTÄLLT. Det finns två saker som domstolarna hoppas att jämställdhetsstrategen ska kunna hjälpa dem med. Per Lennerbrandt, Lagman vid Eskilstunas tingsrätt säger till Dagens Juridik:

– Ytterst är syftet att säkerställa att rättskipningen är likvärdig, men även att vi är en jämställd organisation.

Han menar vidare att det man lär sig av strategen också kan användas i den dömande verksamheten. Han ser fram emot att lära sig om hur man ska bemöta parter och besökande till domstolen, samt hur man kan formulera domar och beslut på ett jämställt sätt.

Vän av ordning skulle kunna invända att det som domstolarna utsätts för är ett vänsterextremt påverkansarbete som syftar till att förändra organisationerna som sådana och att det på sikt kommer att påverka rättsskipningen menligt. Senaste exemplet var ju när Nordisk Ungdom fick finna sig i att dömas av en tingsrätt där den dömande parten hade varit inbegripen i det spektakel (Pride i Stockholm) som NU-aktivisterna stod åtalade för att ha stört.

Efter ett domstolen bestämt att det inte förelåg jäv genomfördes rättegången och ja, nationalisterna dömdes.

Nu blir det medarbetardagar och samtal om jämställdhet på tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro framöver. Frågan är om de redan är genuscertifierade eller om det kommer härnäst.

Till poliskrisen, vårdkrisen och alla andra kriser kan vi väl lägga till domstolskrisen. Den verkar allvarligare än många inser. Inte nog med att ärenden läggs på hög och kostnaderna skenar så lägger man tid och energi på vänsterflum – för att tala klarspråk.

Till Dagens Juridiks artikel om ämnet dök det upp en intressant kommentar (en av många) som lyder så här:

“Jo det är ett solklart angrepp på domstolarna självständighet. Men självständigheten är snart inget värd med det nya gardet av lagmän och chefsrådmän i Sverige och med DV:s allt större pillande i domstolarnas verksamhet. Rena karriärister som struntar mer eller mindre fullständigt i grundläggande konstitutionella principer.

“I Uppsala tingsrätt har en arbetsgrupp kommit fram till att man ska dra in en ordinarie domartjänst för att ha råd att anställa en ordningsvakt. När domarna gick ihop och opponerade sig och poängterade just vikten av den dömande verksamheten svarade arbetsgruppen – vari bl.a. ingick en chefsrådman – att den dömande verksamheten inte kunde definieras som kärnverksamhet. Den var enligt gruppen inte viktigare än något annat som domstolarna ägnade sig åt, inklusive att besvara allmänhetens frågor. Och domarna var inte att anse som en viktigare yrkesgrupp än någon annan. Detta är helt sant och kan kontrolleras.”

En sak vi kan vara säkra på är att detta kommer att hämma domstolarna. I en tid då vi skulle behöva ett rättssystem som är professionellt och relativt “fyrkantigt” kommer vi få ett som mer bekymrar sig om att inte kränka och vara ojämlika än att döma.

 

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!