Alternativ för Sverige stämmer Stockholm stad på en miljon kronor

Kräver snabbt beslut av Stockholms tingsrätt

Beslutet att häva Alternativ för Sveriges rätt att hyra Kungsträdgården i Stockholm är politiskt motiverat, menar partiet. I en stämningsansökan motiverar man varför och menar även att de anklagelser som riktas mot partiet är “fria fantasier”. Eftersom det är ont om tid kräver man att tingsrätten fattar beslut så fort som möjligt.

MOTSTÅND. Partiet Alternativ för Sverige accepterar inte att Stockholm stad utan giltigt skäl hävt avtalet om att hyra Kungsträdgården i Stockholm. I dag lämnade man därför in en stämningsansökan mot Stockholms stad där man kräver att avtalet skall gälla som avtalat, annars kräver man att Stockholms stad betalar en miljon kronor i skadestånd, eller “vad rätten anser skäligt”.

Hävningen av avtalet är ogiltig, hävdar man i stämningsansökan. Stockholm stad motiverade den så här:

“Med tanke på den oordning som förekom i samband med AfS arrangemang i Malmö och Lund den 2 september 2018, där företrädare för AfS polisanmälts för hets mot folkgrupp och där stämningen på platsen var hotfull och ordningsstörande, anser staden det föreligga en uppenbar risk för samma oacceptabla störande inslag vid arrangemanget i Kungsträdgården. Med anledning av detta ställer staden in arrangemanget enligt Avtalets 15.4 samt säger enligt 15.3 omedelbart upp Avtalet då
arrangemanget inte förväntas uppfylla villkoret i 2.3.”

Argumenten håller inte. Det har gått relativt lugnt till på så gott som alla torgmöten och de störningar som uppkommit har inte Alternativ för Sverige stått för, utan motdemonstranter. Detta kan inte partiet lastas för.

Hets mot folkgrupp?

Angående anmälan om hets mot folkgrupp hävdas det att Jeff Ahl har sagt att “alla muslimer ska ut”. Detta är inte sant. Däremot sa han “Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige”. I stämningsansökan påpekar man att detta uttryck myntades av ingen annan än Per Albin Hansson och därför knappast bör räknas som hets mot folkgrupp.

“Uttalandet uttrycker inte missaktning för någon folkgrupp utan konstaterar endast den rena självklarheten att svenskarna har rätt till Sverige på samma sätt som exempelvis kineserna har rätt till Kina eller tyskarna till Tyskland.”

Alternativ för Sverige har varit i kontakt med polisen och låter meddela att ingen förundersökning har inletts och att ingen delgivits misstanke om brott. Det är alltså sannolikt att ärendet helt läggs ned.

Bara svepskäl

Ordningsstörningar och anmälan om hets mot folkgrupp är dock bara svepskäl, menar man. Det handlar egentligen om att det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård starkt ogillar partiets politik, något som tydligt framkommer i pressmeddelande kommunen gick ut med när avtalet hävdes. Kommunen försöker hindra ett demokratiskt parti från att hålla ett politiskt möte eftersom man, utan att specificera, menar att Alternativ för Sverige vill skada demokratin.

“Stockholms stad hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer som inte stödjer den demokratiska rättsstaten, inte ställer upp bakom de mänskliga rättigheterna och inte stödjer jämställdhet mellan kvinnor och män. Hets mot folkgrupp är ett tydligt ställningstagande mot de mänskliga rättigheterna.

— Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av dem som vill skada vår demokrati. Detta gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer, säger finansborgarrådet Karin Wanngård.

— Stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk, avslutar Karin Wanngård.”

Fria fantasier

Dessa anklagelser saknar helt grund. Eller, som det heter i stämningsansökan, är “fria fantasier”. Det är alltså en politisk motiverad gärning från Stockholms stad sida. Detta strider “mot de principer om objektivitet, saklighet
och likabehandling som kommunen är skyldig att iaktta i sin verksamhet”.

Alternativ för Sverige kräver helt enkelt att staden upprätthåller det ingångna avtalet.

Då det är mycket ont om tid, eftersom valspurten är imorgon, begär man att ett så kallat interimistiskt beslut fattas redan idag. Ett sådan beslut gäller “tills vidare” och används när det gäller brådskande ärenden.

Nu testas sannerligen rättsstaten. Alternativ för Sverige har mycket starka argument och om de trots detta inte tillåts hyra Kungsträdgården, baserat endast på att Stockholms stad inte uppskattar den politik som partiet står för, har diktaturen tagit ett stort kliv framåt i Sverige.

Oavsett vad tingsrätten beslutar eller inte beslutar har Gustav Kasselstrand uppmanat alla som stödjer partiet och som vill protestera mot Stockholms stads agerande att samlas i Kungsträdgården imorgon klockan 12:00.

Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}