Genetisk koppling ska inte längre vara utgångspunkt för föräldraskap

Den första januari 2021 kan en ny lag börja gälla. Då är det inte längre genetiskt arv som avgör föräldraskap. Förändringen är till för att underlätta för “regnbågsfamiljer”. Regeringen har fått förslaget som nu ska ut på remiss.

BARN OCH FAMILJ. I dag finns något som kallas faderskapspresumtion vilket betyder att man i juridisk mening antar att barnet är faderns om han är gift med modern. Detta vill man nu utsträcka vidare genom att införa en föräldraskapspresumtion. Denna skulle innebära att om modern är gift eller registrerar med en annan kvinna så antas den kvinnan vara barnets förälder. Utredaren skriver:

“En föräldraskapspresumtion aktualiserar frågan om likabehandling i den situationen att barnet har tillkommit vid assisterad befruktning med donerade spermier. Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden är att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska vara jämlik och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer beroende på sexuell läggning eller kön.”

Det samma ska gälla om en av makarna (eller båda) har ändrat könstillhörighet. Här vill man komma åt att införliva assisterad befruktning och göra den likvärdig med det naturliga sättet att få barn. Man skriver:

“Det är därmed inte en genetisk koppling mellan barnet och den förälder som inte har fött barnet som utgör den bakomliggande tanken med en sådan presumtionsregel. Den grundläggande förutsättningen för det rättsliga föräldraskapet är i fall av assisterad befruktning samtycket till den behandling som barnet har tillkommit genom.”

Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}