1,6 miljoner för att undersöka samernas hälsa

Det är dags att undersöka hur Sveriges urfolk mår har regeringen bestämt. Därför allokerar nu staten skattepengar för att studera hälsa och levnadsförhållanden i det traditionella samiska området.

SAMER. Umeå universitet och Centrum för samisk forskning får 1,6 miljoner kronor för att titta närmare på hur samerna i Sverige mår (eller ja, för att komma undan diskrimineringslagstiftningen så skriver regeringen att det riktar sig till både samer och icke-samer) även om det är rätt uppenbart till vilka det riktas. Annika Strandhäll (S) säger:

– Det finns i dag en kunskapslucka gällande det övergripande hälsotillståndet för Sveriges urfolk. Information kring detta är till gagn för både det samiska och det övriga samhället.

Regeringen ger därför Centrum för samisk forskning (Vaartoe) 1 681 284 kronor för perioden augusti – december 2018. Pengarna ska användas till fokusgruppsdiskussioner samt för att inleda planering och utformning av kliniska hälsoundersökningar.

Urfolket som inte var först

Det är en missuppfattning att samerna var först i Sverige. Denna tes diskvalificeras genom något så enkelt som att inlandsisen drog sig tillbaka norrut, viket betyder att dagens Sverige befolkades söderifrån. Urfolk betyder heller inte att man var först, bara att folket fanns etablerat när nationen (i det här fallet Sverige) etablerades.

Same kan heller inte vem som helst bli. På samer.se läser vi:

“I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in dig i röstlängden till Sametinget säger lagen att du ska ha eller ha haft samiska som språk i hemmet och anse dig vara same.”

Svensk kan man bli genom att få ett medborgarskap.

Sverige bra att ha

Samerna står sig själva närmast och de har ett eget “land” såväl som en egen flagga. De har sitt Sameting och vem som helst får inte bli same. Därtill är de ofta arga på Sverige och svenskarna som i allt väsentligt mest verkar vara elaka mot dem, tycker de.

Däremot går det alltid bra att ta emot pengar av svenska skattebetalare.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!