Italienska brandbekämpningsplan lämnar Sverige

De italienska flygplan som Löfven tackat EU för behövs nu i Grekland. Men är det EUs flygplan eller är det italiens? Vem är det egentligen vi skall tacka?

RESURSBRIST. De italienska vattenbombplan som varit till stor nytta för att släcka skogsbränderna behövs nu i Grekland där det brinner mycket kraftigt.

Stefan Löfven har gång på gång tackat Europeiska Unionen för flygplanen men det är inga “EU-plan”. Det är helt enkelt flygplan som Sverige lånar från Italien och vi står själva för kostnaderna. Flygplanen ägs helt av italienska staten.

SVT kontaktade Patrik Jansson på MSB för att ta reda på om det är “italienska plan” eller “EU-plan”.

— Flygplanen ägs av italienska staten. Däremot har ju förmedlingen av den här resursen skett via ERCC. Grundtanken i det här systemet är att den som begär hjälp, i det här fallet Sverige, också ska vara beredd att betala de kostnader som uppstår i samband med insatsen. Sedan är det upp till Italien om man fakturerar för de kostnader man haft eller om man bjuder på vissa grejer

Unionens enda inblandning är alltå via ERCC (Emergency Response Coordination Centre) som hånfullt kallas “världens dyraste telefonväxel”.

Det är nämligen ERCCs jobb att koordinera räddningsinsatser inom EU. Dock kan Italien helt enkelt neka att hjälpa andra länder, eller som nu välja att sätta in resurser på annan plats.

Turkiet har lovat att skicka flygplan för att hjälpa Sverige. När dessa anländer är oklart.

Här ser vi tydligt problemet med denna typen av samarbete. Det är ju inte direkt otänkbart att det brinner på flera ställen inom EU på samma gång. Då behöver varje land kunna klara sig själv. Har man möjlighet att hjälpa andra länder så gör man givetvis det, men det behöver vi inte ERCC till.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!