Justitieministern slår fast: Ingen sharialag i Finland

I maj hölls ett seminarium där Finlands justitieminister Antti Häkkänen tog tydligt avstånd från de krav om visst införande av sharialagstiftning i landet som vissa akademiker fört fram.

SHARIALAG. Inte helt förvånande är det en juridikprofessor vid Uppsala universitet, Maarit Jänterä-Jareborg, som fört fram förslag om att nordiska domstolar ska ta större hänsyn till främmande länders sedvänjor och lagar i rättsskipningen, med betoning på sharialag i familjerätten.

Men den finske justitieministern ställer sig iskall till sådana krav. Under seminariet sa han:

– Religion eller kultur kan inte rättfärdiga övergrepp på kvinnors och flickors rättigheter, såsom till exempel tvångsäktenskap eller stympning. Det finns ingen plats för sharialag eller andra försök till parallella samhällen i Finland. Rättigheterna gäller lika för alla.

Maarit Jänterä-Jareborg, professor i Uppsala.

Maarit Jänterä-Jareborg, 63, menar tvärtom att nordiska domstolar ska erkänna utländska barnäktenskap enligt islamisk sed. Hon har gjort hårresande uttalanden som detta:
– De [barnen] har fått sina morgongåvor och de berättar att någon imam har varit hemma hos dem och förrättat ceremonin, och att de senare också ska gifta sig civilt enligt svenskt system. Jag ser enbart positivt på det.

Jänterä-Jareborg, som 2013 belönades för sina åsikter med en miljon kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse, har också tagit tydligt avstånd från vad hon kallar ”en mycket större intolerans” än tidigare i Sverige. Hon har till och med försvarat främmande kulturers könsstympning av barn.

– Det är ju så man i de kulturerna välkomnar och tar emot ett barn!

Ålands Nyheter, som var den enda svenskspråkiga tidning i Finland som citerade justitieministerns tydliga nej till sharialagar, påminner om domen i Solna tingsrätt där två arabiska centerpartister friade en man för misshandel av hustrun eftersom hon ”kom från en sämre familj”.

Några sådana domar ska aldrig avkunnas i Finland, åtminstone inte så länge justitieminister Antti Häkkänen sitter där han gör:

– Finland är ett öppet och internationellt land, rikt i språk och kultur, där grundläggande rättigheter gäller lika för alla. Likhet inför lagen är en resurs i Finland och en kraft som håller ihop samhället.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}