Nästan hälften av alla danska fångar är utlänningar

2017 var 56,5 procent av dem som satt i danskt fängelse av danskt ursprung, 43,5 procent var av annan etnicitet. Vanligaste minoritetsgruppen bakom lås och bom var somalier och irakier.

FÅNGAR. Allt fler av de intagna på danska fängelser och häkten är invandrare, invandrares barn eller utlänningar utan anknytning till Danmark. I Köpenhamns fängelser är etniska danskar redan i minoritet. De många inlåsta utlänningarna talar dålig danska och brister i respekt för kriminalvårdarna, något som skapar spänningar.

Den danska tidningen Kristeligt Dagblad skriver att det numera är lika vanligt att träffa en Hassan som en Henrik i ett danskt fängelse. Nya siffror från Kriminalvården visar att det sitter nästan lika många av icke-danskt ursprung inlåsta som etniska danskar – de största grupperna utgörs av somalier och irakier.

Den stora andelen invandrare sägs bland annat bero på att etniska danskar döms till kortare straff och får därmed möjlighet att sona brottet med fotboja, men också att andelen utlänningar i danska fängelser sedan 2005 har ökat med 40 procent. René Larsen som är förbundssekreterare i facket Fængselsforbundet säger till tidningen:

– Det är dessvärre en utveckling som inte fått så stor uppmärksamhet. För det skapar särskilda utmaningar när det gäller språkbarriärer och betyder att det är svårt att lugna ner konflikter. Samtidigt kommer många av invandrarna från miljöer där respekten för myndigheter är väldigt låg. Vi har sett ett ökande antal överfall mot kriminalvårdare, framförallt från invandrargänget Loyal to Familia.

Värst i Köpenhamns fängelser

I fängelserna i Köpenhamn är snedfördelningen värst. Bara 28,7 procent av fångarna är etniska danskar medan svindlande 71,3 har utländsk härkomst: 21,2 procent är invandrare, 22 är andra generationens invandrare och 28,1 har ingen anknytning alls till landet.

David Jensen som varit kriminalvårdare Köpenhamns fängelser i 25 år säger till Kristeligt Dagblad att de många utlänningarna leder till problem:

– Exempelvis när det gäller kommunikationen med de intagna. Många kan vi inte alls tala med, trots att de är födda i Danmark. När så många inte talar korrekt danska kan till och med obetydliga problem sluta i konflikter. De här intagna har också helt andra normer. Deras auktoritetstro är inte särskilt stor, respekten finns där helt enkelt inte.

Naser Khader som är rättspolitisk talesperson för De Konservative, kallar det hela en ”jätteutmaning” och menar att fler kriminella icke-danskar måste utvisas.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}