Islamiseringen kan inte stoppas när muslimer nått 16 procent av befolkningen

Enligt en ny studie från amerikanska Harvard-universitetet måste islamiseringen stoppas innan andelen muslimer når 16 procent. Därefter är det för sent.

ISLAMISERING. Islamexperten Nikoletta Incze, som är knuten till Centre for the Study of Political Islam, intervjuades häromdagen i ungersk teve. Hon citerade där en Harvard-studie som har slagit fast att när andelen muslimer i ett land uppgår till 16 procent, kommer landet att bli islamiskt även om det oftast tar 100-150 år.

Nikoletta Incze i ungersk teveintervju.

Före intervjun visades ett inslag med titeln ”Islamiska framsteg – redan 44 miljoner troende i Europa”. Nikoletta Incze påpekade att många länder som i dag är muslimska en gång var kristna, exempelvis Turkiet, Egypten och Syrien. Pakistan var hinduistiskt, Afghanistan var buddistiskt och Iran dominerades av zoroastrism.

Sedan kom Muhammed och hans följare, kuvade dessa länder militärt och islamiserade dem – en process som pågick under hundratals år. Frågan är när dessa länders muslimska öden beseglades. Svaret är alltså: När andelen muslimer överstiger 16 procent.

Islamiseringen av Europa pågår redan

Nikoletta Incze säger till den ungerska tevekanalen att islamiseringen av Europa redan pågår. Den stora skillnaden mellan nu och den islamiska expansionen under Medeltiden är att folk på den tiden gjorde motstånd. I dag bemöter vi muslimer med tolerans och acceptans, vi behandlar islam som en jämbördig religion och ignorerar helt att den till största delen är en politisk ideologi vars slutmål är att dominera alla länder i hela världen.

Hur många muslimer bor det då i Sverige? Den frågan har myndigheterna sett till att vi aldrig kan få något exakt svar på eftersom man förbjudit registrering av folks religion i folkbokföringen. Den sista folkräkningen där medborgarna ombads uppge religionstillhörighet genomfördes 1930 – då uppgav 15 personer att de var muslimer.

2016 uppskattade Pew Research Center att omkring 810 000 människor i Sverige är muslimer, vilket motsvarar 8,1 procent. Sedan dess har kanske ytterligare hundratusen tillkommit så vi får nog räkna med att minst 10 procent av Sveriges befolkning bekänner sig till islam. Det är inte så viktigt om de är utövande muslimer eller inte, man måste inte be fem gånger om dagen för att anse sig tillhöra Allahs utvalda folk.

Enligt Pew Research kommer Sverige att ha den högsta andelen muslimer i Europa 2050. Om den muslimska invandringen fortsätter i oförminskad skala, kommer 30 procent av “svenskarna” att kalla sig muslimer om drygt 30 år.

Svegot i sommarläge inför stor nylanseringLäs mer
+ +
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}