JO ger visselblåsande brandmän rätt

De två fick gå efter att ha kritiserat brandförsvarets mångfaldsanställningar

2015 började Södertörns brandförsvar anställa invandrare och kvinnor som bara genomgått en nio veckor lång utbildning, samtidigt som utbildade brandmän nekades jobb. All kritik försökte tystas ned.

Emil Skoglund och Pontus Westlund såg hur invandrare och kvinnor utan den tvååriga utbildningen som gäller för en brandman fick jobb på Södertörns brandförsvar, medan kvalificerade brandmän nekades jobb. Ännu värre var att dessa som anställdes inom mångfaldsprojektet också skulle vara med vid utryckningar – efter nio veckors kurs.

De två brandmännen skrev ett öppet brev till förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund samt en debattartikel som gick ut i medierna och kritiserade den nya praxisen samt varnade för konsekvenserna av den.

Fick inte vara kvar

De båda brandmännen meddelades då av sin chef, Lars-Göran Uddholm, att “de inte längre var aktuella för anställning” vid brandförsvaret Södertörn. Enligt motiveringen ansåg brandchefen att de två inte delade företagets värderingar.

Skoglund och Westlund gjorde då något som många undviker, de tog strid och nu har JO kommit med sitt utlåtande.

Brandmännen får rätt

JO har nu uttalat sig om det inträffade och ger brandmännen rätt:

”Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till”, skriver JO som också är mycket kritisk till förbundets och Lars-Göran Uddholms agerande.

Uddholm säger till tidningen Mitt i Stockholm att man visst ska få framföra synpunkter, men han håller fast vid att de två brandmännen inte delade organisationens värderingar:

– Vi jobbar ju även förebyggande, med hembesök, vi träffar ungdomar, och behöver rekrytera språkkunniga personer som kan kommunicera ute i våra områden. Jag upplever att vi har olika uppfattningar om det.

De två brandmännen menar dock att de visst delar synen på mångfald men säger också att den inte är viktigare än kompetens eller att ha brandmän som faktiskt kan lösa sina uppgifter.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!